Vysvětlit, jak by se měla ekonomie učit? Takhle krátce to nejde

10. 6. 2013 | | Nezařazené

Vysvětlit, co se v současné době špatně vyučuje na Vysoké škole
ekonomické, by vyžadovalo téměř knihu – reagoval bývalý prezident
Václav Klaus na otázku Studentského listu, co přesně na Dni s VŠE
kritizoval.

„Občas mne zneklidní setkání s některými jejími absolventy, kteří
se mi zdají být skutečnou, poctivou ekonomií, respektive ekonomickým
způsobem myšlení téměř nedotčeni,“ uvedl Klaus v polovině května.
Výuka na VŠE se podle něj rozrostla do nesmírné šíře. „Spousta zde
vyučovaných předmětů se ekonomie vůbec netýká. Obávám se také, že se
zde různé okrajové předměty, které patří na jiné vysoké školy,
neučí na potřebné úrovni,“ řekl.

Studentský list požádal bývalého prezidenta o vysvětlení, které typy
předmětů měl přesně na mysli, jak by měla podle něj vypadat správná
výuka ekonomického myšlení nebo jaké znalosti by měl například student
obsáhnout.

„Vaše otázky jsou podnětné a zajímavé, ale, jak mi pan prezident
řekl, reakce na ně by vyžadovala téměř knihu, nikoli pár – více či
méně – zkratkovitých vět a tezí. Proto pana prezidenta musím
z odpovědí omluvit,“ uvedl Václav Slaný z Institutu Václava Klause.

Nicméně odkázal na celý Klausův projev, ve kterém upřesňoval, na co
by se měla výuka na VŠE soustřeďovat. Jedná se o:

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: