Výtahy nejezdí, ale SÚZ opravy bojkotuje

12. 3. 2009 | | Nezařazené

Společně s koncem zimního semestru si vzaly několikatýdenní volno i výtahy na koleji Blanice. Studenti vidí problém ve špatném technickém stavu, SÚZ se ohání vandalismem ze strany studentů.

Společně s koncem zimního semestru si vzaly několikatýdenní volno i výtahy na koleji Blanice. Studenti vidí problém ve špatném technickém stavu, SÚZ se ohání vandalismem ze strany studentů.

Situace s výtahy na prváckých kolejích Blanice a Vltava je kritická. Poruchy výtahů jsou v těchto lokalitách téměř na denním pořádku. Vyostření problému proběhlo před loňskými Vánoci, kdy byl na celé koleji Blanice v provozu jediný ze šesti výtahů. „Člověku neuškodí, když si jednou za čas vyběhne nahoru po schodech, ale když to trvá téměř měsíc, leze to pěkně na nervy,“ vyjádřil se k této situaci Ondřej z 1. ročníku, který bydlí v devátém patře.

Ať si chodí pěšky

Taková je skutečnost, avšak názory, jak tuto situaci řešit, se různí. Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické (SÚZ) tvrdí, že za většinu závad si mohou sami studenti, tudíž záleží jen na nich samotných, jak se budou k výtahům chovat.
O rozbitých výtazích SÚZ vědělo, avšak žádný krok k jejich opravě nepodniklo schválně. Podle vedení je situace s výtahy již neúnosná a tento výpadek měl za úkol studentům demonstrovat, jak to může skončit, jestliže si budou výtahy nadále sami rozbíjet.

Postoj studentských nájemníků se od stanoviska SÚZ distancuje. „Stačí malá anketa mezi studenty, abychom zjistili, že většina závad je technických. Například když vstoupíte do výtahu, zmáčknete tlačítko, zavřou se dveře (už to je úspěch) a nic se nestane. Nikam se nerozjedete. Nebo se rozjedete a výtah se zasekne,“ vysvětluje člen kolejní rady Blanice Michal Svoboda. Dodává také, že by proti „výchovnému“ přístupu SÚZ nic neměl, pokud by ovšem domněnky o ničení výtahů studenty byly oprávněné.

Technicky je vše v pořádku

Technické problémy s výtahy odmítá jak SÚZ, tak i firma MSV Liberec, která má na starost správu výtahů na Blanici, Vltavě a Jarově III. F. „Technických závad je minimum, valná většina je způsobena studenty,“ uvádí ředitel SÚZ Drahomír Zerzáň. „Stejné typy výtahů má firma MSV Liberec i na jiných místech a nikde nejsou takové problémy jako u nás na kolejích. Jde hlavně o to, jak se s nimi zachází,“ doplňuje Zerzáň.
Stejná slova zaznívají i od zástupkyně servisního oddělení firmy MSV Liberec: „ Naše výtahy máme na více kolejích, nejen na VŠE, a z vlastních zkušeností víme, že studenti si za časté poruchy mohou sami.“

Původ všech problémů vidí Michal Svoboda už v samotném nákupu výtahů a v komunikaci mezi školou a kolejními radami. „Nikdo neoslovil kolejní rady, aby se vyjádřily, jaké výtahy by bylo vhodné na kolej pořídit. Viděl jsem mnoho výtahů na kolejích jiných univerzit a většinou byly bez problémů funkční. Avšak všechny byly na první pohled daleko bytelnější,“ stěžuje si Svoboda, ale zároveň dodává: „V současné době se karta začíná pomalu obracet, neboť poprvé se s Centrální kolejní radou konzultuje plánovaná rekonstrukce Jarova I. E.“ Změny slibuje i vedení SÚZ, avšak konkrétní plány do budoucna neprozradilo.

Složitější situace na Vltavě

Komplikovanější situace zažívají obyvatelé koleje Vltava. Zde také dochází k častým poruchám výtahů. Základní kámen úrazu tvoří podílová správa s vedením Univerzity Karlovy. Veškeré opravy se tak vyřizují na dvou místech, a proto mohou při jednání vzniknout komplikace, které řešení problémů oddálí.

Dodnes například probíhá oprava výtahu, u něhož před koncem zimního semestru 2008 neznámí vandalové vylomili dveře. V takovém případě se servisní práce protahují až na několik týdnů. Zdevastované dveře se totiž musí spravovat ve specializovaných dílnách a pokud nejsou k dispozici požadované součástky, musí se posílat z Německa nebo Itálie nové.

Firma MSV Liberec má uzavřenou servisní smlouvu s každou kolejí zvlášť. Ve smlouvě jsou definovány veškeré záruční opravy a doba, během které se musí technik dostavit ke kontrole výtahů od nahlášení závady. Technik, který opravu provádí, zároveň posuzuje, o jakou poruchu se jedná. Pokud jde o technickou poruchu, oprava je provedena bezplatně. V jiném případě se na opravu nevztahuje záruka a poruchy vzniklé cizím zapříčiněním musí být zaplaceny.

Veškeré náklady spojené se správou výtahů se hradí z kolejného. „Studenti se připravují o vlastní peníze. Kdyby se nemuselo pořád investovat do oprav výtahů, mohly by se peníze vložit na nějaké potřebnější místo,“ podotýká k financování oprav Zerzáň.

Mohlo by vás zajímat: