Výzkumná agentura MODE propojuje teoretické statistické znalosti s praxí

3. 5. 2021 | | Zprávy ze školy 750x577_750x577_acf_cropped-2

Agentura MODE vznikla na Fakultě informatiky a statistiky už v prosinci loňského roku. Zaměřuje se na statistické analýzy, zpracování dat nebo jejich interpretaci. Vznikla, aby propojila teoretické znalosti s praxí. Je tvořena znalci a lektory z Vysoké školy ekonomické (VŠE) a vede ji Tomáš Karel z Katedry statistiky a pravděpodobnosti. Pomoc při práci s daty nabízí soukromým firmám i veřejným institucím. Své služby už poskytla Úřadu vlády České republiky, agentuře CzechTourism nebo firmě INVESTIKA. Studenti statisticky, respektive analyticky laděných oborů, tak za budoucím uplatněním nemusí daleko.

Nabídku jejich služeb tvoří mimo jiné i školení o použití statistických programů a metod. Školení má účastníky naučit pracovat s programy MS Excel, VBA, R, Python nebo třeba SPSS. Kurzy jsou určeny jak znalcům, tak i studentům. Odnesete si z nich znalosti z oblasti marketingu, statistiky a datových analýz. Probíhají online, v prostorách klienta nebo přímo v areálu VŠE.

Agentura dále provádí demografické a socioekonomické analýzy. Ty by měli pomoci s určením konkurenceschopnosti podniku nebo s hodnocením dopadu opatření veřejných institucí. Zaměřuje se také na web scraping, tedy vývoj nástrojů na získávání dat z internetových databází. Tvoří a interpretuje dotazníková šetření. Dále automatizuje výpočetní procesy a nastavuje speciální kalkulátory, které usnadňují zaměstnancům práci.  A rovněž statisticky zpracovává a analyzuje datové soubory, tedy testuje hypotézy, provádí odhady a vyhodnocuje výsledky vědeckých studií. V neposlední řadě tvoří cashflow modely, které hodnotí ziskovost nových i stávajících produktů.

O agentuře bylo nejvíce slyšet v souvislosti s již zapomenutým protiepidemickým systémem (PES). Zpracovala analýzu vlastností zmíněného indexu rizika. V té popisuje, jak nevhodná interpretace vývoje indexu může zapříčinit dlouhodobé a závažné ekonomické problémy. Analýza taky poukazuje na sporné části protiepidemického systému a varuje, aby se PES nestal náhražkou takových řešení, která opravdu přinesou změnu, jako například vakcinace.

MODE má své vlastní stránky. Je aktivní i na Facebooku a Youtubu, kde její vedoucí Tomáš Karel přidává videa o statistických a pravděpodobnostních problémech. Popisuje v nich, co pravděpodobnost je, jak se podle ní rozhodovat a v čem nás klame.

Foto: Fakulta informatiky a statistiky

Mohlo by vás zajímat: