Web školy oblékl nový kabát za 600 tisíc

1. 2. 2019 | | Zprávy ze školy web vse

Na začátku zimního semestru 2018/2019 spustila škola nový web. Ten výrazně změnil design a dostal ucelenou podobu. Zároveň by měl být uživatelsky přívětivější a výkonnější. Studenti si však stěžují na nefungující odkazy a špatně dohledatelné informace. O tom, jak redesign probíhal, jaké novinky webové stránky nabízí a jak škola řeší případné technické problémy, jsme si povídali s ředitelem Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS) Václavem Šubrtou.

Co bylo hlavním důvodem pro redesign webu?

Podoba webu, na kterou byli uživatelé až do září zvyklí, se vytvářela přibližně před deseti lety. Nové trendy a nárůst využívání mobilních zařízení nás přiměly významně změnit design i funkčnost stránek. Mobilních zařízení, ze kterých se na web uživatelé přihlašují, je aktuálně zhruba 18 procent a spolu s tablety tvoří více než pětinu všech přístupů. Nyní zaznamenáváme až tříprocentní meziroční nárůst. Musíme zajistit, aby webové stránky školy byly pro uživatele snadno dostupné.

Kdo za novou podobou webu stojí a co všechno jí předcházelo?

Centrum informačních a knihovnických služeb, které spravuje po technické stránce webovou prezentaci školy, připravilo se souhlasem paní rektorky projekt redesignu před více než rokem. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit grafický návrh, který bude vizuálně přitažlivý, funkční na mobilních zařízeních a dostatečně modulární. Na vizuální řešení byla vypsána veřejná soutěž. Ve spolupráci s Katedrou multimédií jsme předběžně zjišťovali zájem u přibližně 15 agentur. Podle projeveného zájmu jsme jich pak obeslali pět. Hlavním kritériem pro nás byla kvalita dodaného řešení, cena byla stanovena po konzultaci s odborníky z praxe.

Jak redesign probíhal a kdo všechno se něm podílel?

Naším záměrem bylo, aby agentura vytvořila celkovou vizuální koncepci a zmiňovaný systém modulárních prvků. Agentura tedy dodala statické stránky a webmasteři z CIKS programovali a připravovali šablony pro WordPress. Také tvořili materiály pro správce dílčích webů pracovišť, se kterými se scházeli, školili je a pomáhali jim třídit a redukovat obsah jimi spravovaných webů. To bylo velmi užitečné. Spolupráce všech zapojených osob fungovala perfektně, všichni nám vycházeli vstříc, i když jsme po nich chtěli oproti běžným agendám práci navíc.

Čeho jste chtěli dosáhnout?

Vedle již zmíněných cílů šlo také o celkové sjednocení webové prezentace a pročištění obsahu webů. Na počátku redesignu měla VŠE dohromady asi 300 dílčích webů, po úpravách jsme na počtu přibližně 200. Některá pracoviště odstranila až 70 procent obsahu. Pokud je na webu méně informací, je ho pak snazší uspořádat. Obsahově je to na konkrétních pracovištích, jejichž obsah editují správci z těchto pracovišť – aktuálně jich je kolem sto padesáti. CIKS tvoří web pouze po technické stránce.

Kolik peněz ekonomku nový web stál?

Veřejná zakázka byla záměrně limitována částkou 600 tisíc korun bez DPH a bylo přesně specifikováno, co má agentura dodat. Do nákladů je samozřejmě potřeba započítat i mzdy zainteresovaných zaměstnanců. Částka uhrazená agentuře za projekt takto rozsáhlého redesignu není až tak vysoká, ale pro agenturu je realizace takové zakázky velmi dobrou referencí.

Je web již kompletně dokončený?

Pro uživatele ano, pro nás ještě zcela ne. Jsme ve fázi, kdy se web spustil, nasypal se do něj obsah, který správci měli, a nyní se dolaďují prvky, které mohou být zobrazeny lépe – třeba nezvyklé tabulky. Správci si mezi sebou musí předat know-how, web se musí sladit, ale respektovat i odlišnosti – například jednotlivých kateder. Musí být ale vidět, že jde o jednotný web. Postupně také doplňujeme další funkcionality podle požadavků pracovišť. Například xPORT vyžadoval vytvoření specifického blogu.

Jaké novinky na uživatele nového webu čekají?

Každý web může mít nově vlastní kalendář (ten ještě stále také dolaďujeme) a jednotlivé akce je možné mezi weby předávat. Když katedra pořádá nějakou akci, může snadno přidat přímo v editaci akce požadavek na zveřejnění této akce na dalších webech, kde je po schválení příslušným správcem akce také zveřejněna. Odstranila se tak duplicita informací. Další částí, která zatím není zcela dokončená, jsou tak zvané eventové weby. Jsou to weby určené pro konkrétní akce, například konference.

V čem je největší změna oproti minulému designu webu?

Je to centralizace webu. Vedle centralizovaného kalendáře jsme také zcela přepracovali způsob parametrizace jednotlivých webů. Došlo i ke změně distribuce nových verzí šablon. To všechno jsou klíčové kroky k tomu, aby správa takto rozsáhlé webové prezentace byla snazší. Jsou to ale paradoxně změny, které na první pohled uživatel nevidí.

Studenti si stěžují na nefungující odkazy a špatně dohledatelné informace. Pracuje škola na odstranění nedostatků? Čeho se nejčastěji týkají?

Jsem překvapený, že studenti případné nedostatky nehlásí. O občasném výskytu chyby 404 víme, znamená to, že na webu něco chybí. Důvodem je to, že při přípravě nových stránek běžel paralelně i starý web a správci mezi nimi převáděli obsah. Pokud někde zůstal odkaz na starý web, přestal pochopitelně fungovat. Někdy se i stane, že při vyhledávání přes Google se uživateli nabídne odkaz na staré URL, kde stránka již není funkční. Oba problémy by ale měly v dohledné době zmizet. Celý web nyní procházíme speciálním programem a snažíme se tento typ chyb odstranit.

Kde lze nahlásit případné nedostatky?

Studenti mohou zasílat své připomínky či dotazy ohledně nového webu na e-mail webmaster@vse.cz.

Splnil web očekávání u vedení školy?

Ano, splnil.

A plánuje škola nějaké další novinky?

Ano, máme další plány. Nyní je ale potřeba odstranit již nalezené chyby a dokončit eventové weby. Momentálně pracujeme na obnovení možnosti zasílání novinek e-mailem. To by mělo být možné do konce listopadu.

Výsledky ankety zveřejněné na webu iListu

Na anketu uveřejněnou na webu iListu v měsíci listopad odpověděla stovka studentů ekonomky. Její výsledky, které znázorňuje graf níže, poukazují na to, že studenti školy nemají na nový web jednotný názor. Padesát procent z nich je s novými stránkami spokojeno nebo spíše spokojeno, zbylá polovina není.

Mohlo by vás zajímat: