Web VŠE na rozcestí

3. 3. 2000 | | Názory

Jak jste si určitě všimli, školní www stránky nejsou v dobrém stavu. O tom, co s tímto problémem bude CIKS dělat a jak by měl vypadat výsledek naší snahy, si můžete přečíst v tomto článku.

Jak jste si určitě všimli, školní www stránky nejsou v dobrém stavu. O tom, co s tímto problémem bude CIKS dělat a jak by měl vypadat výsledek naší snahy, si můžete přečíst v tomto článku.

Centrum informačních a knihovnických služeb nyní připravuje novou strukturu školního webu. Tím konečně budou mít stránky školy jasnou koncepci. Cílem je vytvořit z těchto stránek hlavní informační zdroj pro všechny, kdo se zajímají o VŠE. Účelem je hlavně zpřehlednění informací o škole.

Web školy bude rozdělen do čtyř oblastí podle potenciálních návštěvníků. Současný student školy bude určitě hledat jiné informace než zájemce o studium. Ten nebude pro změnu hledat třeba informace o grantech. Jaké granty jsou na VŠE řešeny bude daleko spíše zajímat vědecké pracovníky nebo zaměstnance školy.

Představme si nějakého Jana Nováka, toho času studenta gymnázia. (Jakákoliv podoba s reálnými osobami je čistě náhodná.) Jan studuje gymnázium už čtvrtým rokem a chce se přihlásit na vysokou školu. Protože už mají ve škole Internet, podívá se na stránky jednotlivých vysokých škol. Na stránkách naší školy by měl proto najít všechno, co může potřebovat pro rozhodování o případném studiu. Budou ho jistě zajímat přijímací zkoušky – jakým předmětům by měl věnovat pozornost při studiu, kolik potřebuje bodů pro přijetí, kdy budou přijímací zkoušky, jaké přípravné kursy pořádáme atd. Aby si mohl vybrat, co bude studovat, musí na školním webu najít další informace. Podle toho, čemu se chce v životě věnovat, si bude vybírat obor. Na webu tudíž musí nalézt přehled oborů spolu se stručnou charakteristikou každého z nich. Určitě bude zvědavý, na jakou školu se vlastně hlásí a jaké má tato škola renomé. To pozná z informací o členství naší školy v různých organizacích a o spolupráci s ostatními školami. Takhle bychom mohli ještě pokračovat a sami vidíte, že se nám rýsuje struktura informací poskytovaných zájemci o studium. Abychom kvalitně informovali každého potenciálního studenta, musíme naši nabídku ještě rozšířit. Zahraniční studenti budou hledat, jak lze na naší škole navázat na jejich dosavadní studium. Mohou studovat např. bankovnictví a studiem na VŠE mohou chtít rozšířit své znalosti. Musí proto najít, jaké jsou podmínky pro přijetí buď na řádné studium nebo na kratší dobu (semestr, rok), kolik je bude studium stát, v kterých zemích je titul z naší školy uznáván atd. Nazvěme člověka, který hledá tyto informace (neotřele) zájemcem o studium a věnujme mu tuto větev webu školy.

Uběhl nějaký čas a náš milý Jeník se dostal na svůj oblíbený obor na VŠE. Nazývejme ho proto nadále studentem. Zajímají ho proto úplně jiné informace než na gymnáziu. Vyhněme se informacím, které získá od kamarádů a podívejme se, co všechno bude hledat na webu. Předně – protože studuje – ho bude zajímat studium. Jaké předměty může studovat, co se v nich naučí, jaká je k těmto předmětům literatura, kdo je učí, jaké jsou jejich návaznosti atd. Protože není na první pohled zřejmé, co je cP, oP, oV, cVV a podobné zvláštní zkratky, měl by se dozvědět něco o skupinách předmětů a o tom, kolik má kterých předmětů absolvovat. Určitě bude potřebovat vědět něco o systému studia. Měli bychom mu tedy nabídnout vysvětlení, co je kreditní systém, kolik kreditů má kdy získat, jaké zkoušky musí dělat atd. Vybaven těmito znalostmi vrhne se Jan na tvorbu rozvrhu. K tomu mu školní web poskytne informace o registracích a zápisech (v současné době jsou už velmi pěkně zpracované na adrese http://nb.vse.cz/regzap/). Při studiu bude potřebovat občas i nějakou knihu nebo skripta. Dostane tedy informace o vyšlých skriptech a o knihovně. V knihovně ho bude zajímat, kde knihovnu najde, jaké jsou podmínky půjčování, jak se dostane do katalogu, jak si něco půjčit, co všechno je ve studovně atd. Tyto informace už na webu jsou, a to na stránkách CIKSu (http://ciks.vse.cz/). Jako prvák neznalý takřka ničeho bude občas marně bloudit po škole a hledat nějakou učebnu nebo šatnu, kde si ráno odložil kabát. Abychom mu bloudění usnadnili, najde na webu i plánek školy s popisem, kde co najde. Ale nejen studiem živ je vysokoškolský student. I na to bychom měli na webu pamatovat a proto zde najde informace o akcích pořádaných na VŠE. Ty budou dvojího druhu. První úzce souvisí se školou; jsou to např. volby do akademického senátu, různé přednášky zvaných hostů nebo sportovní kursy. Druhé už tolik se školou nesouvisí, ale pro život školy jsou neméně důležité. Jsou to informace o různých koncertech pořádaných školou nebo studenty nebo např. o plesu ekonomů či filmovém klubu. Jak vidíte, spektrum informací poskytovaných v této větvi je opravdu široké. A to jsme se ještě nezamýšleli o informacích o počítačích, kolejích, menzách, sportovních aktivitách, studentských organizacích, studentských i školních časopisech, možnostech studia v zahraničí, nabídkách spolupracujících škol a institucí a o mnohém dalším. Uzavřeme tedy tuto větev konstatováním, že bude nejrozsáhlejší a zřejmě i nejvyužívanější.

Přejděme nyní ke klidnější kategorii návštěvníků, kterou jsou zaměstnanci školy a vědečtí pracovníci. Ti budou hledat především informace o grantech, výzkumných úkolech a programech atd. Mohou je zajímat i vědecké časopisy, vydávané naší školou (Acta Economica Pragensis, Politická ekonomie, Prague Economic Papers). I oni budou potřebovat informace o knihovně, i když možná s důrazem na jiné věci (např. meziknihovní výpůjční služba, rešerše atd.). V informacích o akcích se nám prolíná tato větev s větví studentskou. Samozřejmě nelze vynechat ani informace o spolupráci s ostatními školami a institucemi. V oblasti spolupráce je však asi budou zajímat spíše různé výzkumné projekty. Doplníme tak informace o spolupráci zmíněné ve větvi informací pro studenty.

Poslední kategorii nazvěme návštěvníkem obecným. Jsou to všichni ti, kteří nepatří do výše uvedených kategorií a chtěli by něco zjistit o naší škole. Co bychom jim mohli nabídnout: určitě profil školy, krátkou charakteristiku jednotlivých fakult a oborů, organizační strukturu a kontakty na školu. Informace v této větvi by neměly zabíhat na základní úrovni do přílišných podrobností – návštěvník si má utvořit základní obraz o škole. Mělo by však být možné se těchto podrobností dobrat.

Tím máme rozvržené, jak bude web školy vypadat. Větve samozřejmě nebudou striktně odděleny, ale budou se prolínat. Existují stránky, které budou přístupné z více větví, jako jsou např. informace o knihovně nebo Zpravodaj VŠE. Hlavní však bude udržet větve tematicky jednotné a uspořádané tak, aby vždy obsahovaly právě ty informace, které ten který „druh“ návštěvníka hledá.

Stránky školy však nemají jen obsah, mají i formu. Chceme dosáhnout toho, aby všechny stránky školy byly tvořeny ve stejném duchu a aby bylo jasně poznat, co patří ke stránkám školy. Pokud totiž není sjednocený design oficiálních stránek školy, může být návštěvník velmi zmaten, obzvlášť je-li web rozložen na více serverů. Nepozná, co jsou oficiální stránky školy a co třeba soukromé stránky nějakého učitele a nedovede rozlišit, zda jsou poskytované informace opravdu relevantní. Proto všechna oddělení, která si budou vytvářet vlastní web, dostanou informace o tom, jak mají stránky vypadat a jak budou zařazeny do výše naznačené struktury.

Závěrem Vás chci, milí čtenáři, poprosit o laskavost. Když pročítáte, co všechno chceme mít na školním webu, určitě Vás napadá spousta věcí, které byste tam chtěli mít Vy a v tomto článku jste o nich nic nenašli. Neváhejte a napište nám své nápady e-mailem na webmaster@vse.cz nebo je vhoďte do schránky vedle místnosti 119 ve staré budově. Budeme rádi, když se k webu školy vyjádříte, protože ho děláme pro Vás a chceme, aby se stal co nejkvalitnějším zdrojem Vašich informací o škole.

Václav Šubrta,

webmaster, Informační servis CIKS VŠE

článek je přetištěn ze Zpravodaje VŠE

Mohlo by vás zajímat: