Wikipedia může sloužit pro základní přehled, ne pro citace

16. 4. 2010 | | Nezařazené

Elektronických informačních zdrojů je mnoho. Naučit se pracovat
například s americkým online systémem JSTOR pro archivované akademické
články je důležité pro zvládnutí odborné práce.

Každý potřebuje data pro seminární, bakalářskou či diplomovou práci.
Míst, kam se obrátit, je mnoho. Dovednost vybrat si relevantní zdroj, který
obstojí při obhajobě práce, bývá obtížnější. Pedagogové často
doporučují jstor.org, repec.org nebo stránky Národního úřadu pro
ekonomický výzkum (The National Bureau of Econonomic Research – nber.org).
VŠE ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE, který se zabývá
vzděláváním doktorských studentů a výzkumem, nabízí pestrou škálu
možností na econlib.cz/zdroje. Odborné články na těchto serverech
poskytují kvalitní odrazový můstek do světa ekonomiky.

Podle Petra Bartoně z katedry ekonomie na Národohospodářské fakultě je
znalost JSTOR ideální příležitostí, jak získat prvotní data a nápady
pro psaní odborných prací. „Pro svoji bakalářskou práci jsem použil
náměty ze života. Zatím jsem nepotřeboval hledat nic na JSTOR, econlib.cz
či jiných podobných portálech,“ namítá Daniel, student Fakulty
mezinárodních vztahů (FMV).

Efektivita práce roste při přesnějším vymezení hledaného pojmu
například v Googlu. Probírat se tisíci nalezenými odkazy, může práci
značně prodloužit. Proto je důležitá důkladná specifikace hledaného
pojmu či problému například pomocí koncovek .edu, .ac.uk a jiné.

Pozor na neodborné zdroje

„Zdroje pro svou bakalářskou práci jsem hledal na webu a z běžně
dostupné literatury. Vzhledem k tomu, že se to vedoucí mé práce nezdálo
dostačující, musel jsem tam začlenit články s impact faktorem. Ten
určuje míru jejich citovanosti v konkrétních titulech,“ rozpačitě
hodnotí svoji první velkou zkušenost s odbornou prací student Pavel
z Fakulty podnikohospodář­ské (FPH).

Na podobné problémy upozorňuje i Petr Bartoň ve svém Manuálu k psaní
kvalifikačních prací: „Wikipedia jako rozcestník pro další četbu je
super, dá se použít i jako seznámení s problematikou, ale nikdy nesmí
být použita jako citovatelný autorizovatelný zdroj poznání.“
S využitím econlib.cz/zdroje podobné problémy nehrozí. Studenti se často
ztrácí v popisování obecných záležitostí. Odborné ekonomické články
skýtají stovky impulzů jak pro nápad, o čem psát, tak podněty na další
specializované servery či přímo odkazy.

„Podle mě jsou pro bakalářskou práci nejdůležitější knižní
zdroje. Nějaké knihy jsem už nashromáždil, jiné si půjčím
v knihovně,“ přibližuje svou práci se zdroji Honza, student FMV a
zároveň dodává, že až bude potřeba, začne hledat konkrétní informace
na internetu.

Kantoři z VŠE proto radí studentům, aby se obrátili přímo na
vedoucího práce, který s konkrétními elektronickými i knižními zdroji
pomůže a poradí. „Když jsem nakonec na popud své vedoucí do
bakalářské práce včlenil již několikrát citované zdroje, byl jsem rád.
Zvýšilo to její úroveň,“ podotýká Pavel z FPH.

Mohlo by vás zajímat: