Z důvodu online výuky zvažují studenti vysokých škol přerušení studia. Jak jsou na tom studenti VŠE?

23. 3. 2021 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Už je to rok, co z důvodu pandemie koronaviru byly uzavřeny všechny školy a studenti i vyučující se přesunuli z areálů školy do online prostředí. Distanční výuka sčítá spoustu nevýhod, kvůli kterým studenti zvažují přerušení studia. Zeptali jsme se tedy studentů Vysoké školy ekonomické (VŠE), jaký je jejich přístup k online výuce.

Dotazování se zúčastnilo 423 studentů VŠE, z nichž drtivá většina (97 %) studuje bakalářský stupeň.  Nejvíce odpovědí jsme získali od studentů Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty financí a účetnictví.

Na otázku, zda studenti přemýšlí nad přerušením studia z důvodu online výuky, odpovědělo kladně 57 studentů. Přerušit studium nehodlá 294 studentů ze všech dotazovaných, zbylých 72 studentů o tom ještě neuvažovalo.

Hlavním důvodem, proč studenti mají zájem o přerušení studia, je tvrzení, že online výuka plně nenahrazuje výuku prezenční. „Prezenční forma je zábavnější, více se diskutuje a učitel rád pomůže, když vidí obličeje, které nechápou danou látku,“ tvrdí student/ka VŠE. Dále studentům chybí kontakt s lidmi. „Nepoznám nové spolužáky, nové kontakty, nova přátelství, což ke studiu na VŠ patří,“ svěřil se nám jeden z respondentů. Mimo jiné mají studenti pocit, že podmínky pro úspěšné dokončení předmětu jsou v rámci online výuky náročnější. „Neverím, že zo štúdia dostávam vedomosti, ktoré by som mal; nemám vôbec motiváciu pracovať na sebe ani na školských prácach,“ píše demotivovaný student. V neposlední řadě studenty trápí technické problémy.

„Jsem na mateřské, takže mi vyhovuje, že nemůžu nikam a můžu studovat,“ svěřila se se svou životní situací jedna ze studentek.

Ve všem zlém se ale vždy najde něco dobré a online výuka není výjimkou. Jaké výhody studenti VŠE v online výuce vidí? „Nemusím dlouho dojíždět denně do školy a zpět,“ odpovědělo velké množství mimopražských studentů. Pro většinu dotazovaných je největší úlevou, že nemusí řešit, v jakém areálu se předměty vyučují. „Nahrávaná cvičení a přednášky bych stoprocentně ocenil i dál,“ zdůrazňuje jeden z respondentů. Při výuce mohou dělat i jiné aktivity, uspořádat si čas podle sebe a jednodušeji kombinovat s prací. „Lépe se zvládá souběžné studium dvou VŠ,“ dodává další student/ka.

Tento semestr nejpravděpodobněji dokončíme opět za obrazovkami našich počítačů, jak bude probíhat následující zimní semestr můžeme jen odhadovat. Z dotazovaných studentů by právě 46 % preferovalo prezenční výuku, 25 % online výuku a 23 % by volilo variantu „napůl online, napůl prezenční“. Zbytek studentů vyjádřil neutrální postoj.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: