Za Bartoňovy neuznané diplomy z Cambridge škola nemůže

18. 11. 2010 | | Zprávy ze školy

Podle vyučujícího Petra Bartoně mu rektorát odmítl uznat diplomy
z Cambridge kvůli chybějícímu háčku v jeho příjmení. Škola ale
diplom nemohla uznat, protože Bartoň svou žádost o uznání zrušil.

Žádost o uznání zahraničního vzdělání z univerzity Cambridge podal
Petr Bartoň 13. května 2008. I když od této doby uplynuly více jak dva
roky, studenti se i v těchto dnech mohou dočíst na profilu v ISIS, že
rektorát odmítl uznat Petru Bartoňovi diplomy kvůli chybějícímu háčku
v jeho příjmení. Vyučující z katedry ekonomie Národohospodářské
fakulty (NF) dále ve svém profilu nabízí osobní prohlídku reálných
diplomů nejenom vyučujícímu Mazouchovi nebo rektoru Hindlsovi, kteří prý
zpochybňovali jeho ukončené vzdělání.

Na otázku, jestli doktor Petr Mazouch někdy v minulosti řešil neuznané
diplomy s panem Bartoněm nebo o něm prohlašoval, že žádné diplomy
nemá, odpověděl, že s ním nikdy nemluvil a nic takového o jeho diplomech
netvrdil.

Nezasvěcení pozorovatelé si na základě výše uvedených informací
nejspíše budou klást otázky, zda je možné z takového důvodu neuznat
zahraniční diplom a zda není systém uznávání zahraničního vzdělání
nastaven nějakými pochybnými pravidly.

Žadatel o uznání zahraničního vzdělání musí na základě písemné
žádosti doložit příslušné dokumenty, rektorát poté porovná
vystudovaný studijní program žadatele s akreditovanými studijními programy
na dané vysoké škole. V případě podobnosti obou programů může
vzdělání uznat. Vyřizování tohoto správního řízení musí proběhnout
do třiceti dnů, ve složitějších případech do šedesáti dnů od podání
žádosti.

„Těch důvodů bylo samozřejmě více. Na diplomu nebylo také, v Anglii
nepoužívané, razítko, jen podpisy rektora a děkana, a nebylo na něm,
narozdíl od přiloženého transkriptu, ani datum narození,“ rozvedl důvody
neuznání svých diplomů Petr Bartoň. Jak ale Studentskému listu potvrdila
pracovnice pedagogického oddělení, za neuznané diplomy mohla především
žádost pana Bartoně o přerušení správního řízení.

Pracovnice pedagogického oddělení, která si nepřála být jmenována,
také poskytla Studentskému listu kopie úřední korespondence mezi
pedagogickým oddělením a Petrem Bartoněm. Z těchto dokumentů je zřejmé,
že po upozornění pracovnice na chybějící náležitosti žádosti
z 20. května 2008 Petr Bartoň sice všechny náležitosti dodal
26. května 2008, ale vzápětí svou žádost stáhnul.

Kontroverzní vyučující Petr Bartoň je znám i díky netradičním
tématům bakalářských a diplomových prací, jež vypisuje. Mezi
vypisovanými tématy studenti mohou například najít: Proč nejsou plyšové
kozy?; Proč nikdo neprodává perlivou Korunní? nebo Spoří homosexuálové
méně než nehomosexuálové?

„Petr Bartoň patří mezi nejlepší vyučující. Za těmito tématy se
skrývají hluboké analýzy, z názvu práce přeci nejde usuzovat o jejich
kvalitě. Osobně tato témata podepisuji, takže s nimi žádný problém
nemám,“ zhodnotil situaci bývalý děkan NF docent Jiří Schwarz.

Netradičním lze označit i přítomnost Bartoně přes skype z Chicaga
při obhajobě bakalářských prací. Na tyto praktiky upozornil Studentský
list jeden ze studentů, který v minulém akademickém roce zakončil své
bakalářské studium na NF.

Mohlo by vás zajímat: