Za přecházení kolejí hrozí pokuta až deset tisíc

5. 10. 2009 | | Studentský život

Přecházení kolejí je podle zákona přestupkem. Osobě, která takto
porušuje nařízení, hrozí nejen pokuta, ale vystavuje se i nebezpečí.

Zkracování cesty do školy na Žižkově přes koleje se nemusí vždy
vyplatit. Své o tom ví Aleš Tříska, student VŠE, kterého při
přecházení zadrželi příslušníci Policie ČR a způsobili mu zranění.
Studentský list o incidentu informoval na na www.ilist.cz. Tříska také připustil, že si
byl vědom toho, že páchá přestupek. Za takové jednání si mohl vysloužit
podle zákona až deseti tisícovou pokutu.

Přecházení kolejí totiž upravuje Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách.
Paragraf čtyři jasně definuje, že veřejnosti nepřístupná jsou všechna
místa na dráze, a to i v jejím obvodu. Existují i výjimky, kam se řadí
například železniční přejezdy nebo prostory sloužící veřejnosti.
Například nástupiště a budovy, ve kterých jsou provozovány služby
spojené se železniční dopravou či volné prostory vzdálené nejméně dva
a půl metru od krajní koleje.

Osoby, které vcházejí na pozemky Českých drah, mají povinnost dbát
o svoji bezpečnost a uposlechnout pokynů provozovatele dráhy k zajištění
bezpečného provozování železnice a bezpečí cestujících. „Takovým
pokynem provozovatele je například cedule s nápisem „Vstup do kolejiště
zakázán’,“ upozorňuje kapitán Veronika Benediktová z Policejního
prezídia České republiky. Připomíná také, že každý kdo vstoupí do
kolejiště pouze z důvodu zkrácení si cesty, vystavuje obrovskému
nebezpečí nejen sebe, ale také další osoby. „Postih za přestupek není
zdaleka tím nejhorším, co osobě, která je tímto způsobem ochotna riskovat
život svůj i ostatních, hrozí,“ varuje Benediktová.

Trestá se nejen vstup do kolejiště, ale například i úmyslné
narušení činnosti drážního vedení. „Některé z výše uvedených
přestupků je možné řešit také v blokovém řízení,“ informuje
Benediktová. Porušení zákona se tak trestá pokutou, která je
odstupňována do tří pásem – do deseti tisíc, jednoho milionu či deseti
milionů korun. Určování její výše závisí na charakteru přestupku,
osobě, která ho spáchala a na osobě, která dohlíží na dodržování
pravidel.

Mohlo by vás zajímat: