Za vzděláním do Mexika i Hongkongu

21. 11. 2005 | | Nezařazené

Každý student VŠE má příležitost zkusit si studium na zahraniční partnerské univerzitě, kterých má tato škola přes 60. Kromě Evropy můžete zamířit do exotického Mexika, Hongkongu, Brazílie, Argentiny anebo Spojených států. Kromě semestrálních výměnných pobytů VŠE nabízí svým posluchačům také stipendijní pobyty v rámci mezivládních smluv nebo programy CEMS MIM, M. A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, nebo Double Degree na HEC.

Každý student VŠE má příležitost zkusit si studium na zahraniční partnerské univerzitě, kterých má tato škola přes 60. Kromě Evropy můžete zamířit do exotického Mexika, Hongkongu, Brazílie, Argentiny anebo Spojených států. Prvním krokem je vybrat si program, který vám bude „sedět“.

Kromě semestrálních výměnných pobytů totiž VŠE nabízí svým posluchačům také stipendijní pobyty v rámci mezivládních smluv nebo programy CEMS MIM (Community of European Management Schools Masters in International Management), M. A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, nebo Double Degree na HEC., po jejichž absolvování získají studenti mezinárodní diplom.

Kdo a kdy se může přihlásit na semestrální výměnný pobyt? S vyplňováním přihlášky můžete začít po dokončení třetího semestru na VŠE za předpokladu, že jste ještě na zahraniční studijní pobyt nebyli vysláni. Bývá ale zvykem, že větší úspěch mají ve výběrovém řízení studenti třetích a čtvrtých ročníků. K přihlášce na vybranou univerzitu musí student přidat doporučení jednoho z pedagogů VŠE a životopis v jazyce země, v němž bude probíhat výuka. Toto jsou základní podmínky, dále musíte projít dvěma koly výběrového řízení.

V každém kole lze získat maximálně sto bodů. V první části můžete ulovit body za studijní výsledky, jazykové znalosti, aktivní účast v Buddy Systému nebo za absolvování odborných předmětů v cizím jazyce. Druhou fází je písemný test, který hodnotí studentovy inteligenční, znalostní a osobnostní předpoklady.

O programu CEMS MIM, který představuje sdružení špičkových manažerských škol a univerzit, můžete začít uvažovat, když máte ukončený třetí ročník. Hlavními předpoklady jsou dobré studijní výsledky, vynikající znalost dvou cizích jazyků a zájem o mezinárodní podnikatelské prostředí. K přihlášce je nutné přiložit strukturovaný životopis v anglickém jazyce, motivační dopis, doporučení od pedagoga VŠE a doložit znalost dvou cizích jazyků.

Přihlášky a detailnější informace pro všechny studijní pobyty v zahraničí si můžete vyzvednout buď na Oddělení zahraničních styků na Žižkově, nebo je spolu s termíny uzávěrek najdete na ozs.vse.cz. Tam se také dozvíte zkušenosti vašich kolegů z minulých let nebo aktuální nabídky na zahraniční univerzity.

Pokud opravdu toužíte studovat semestr v zahraničí a máte obavu, že na to vaše studentské zdroje nebudou stačit, nemusíte zoufat. Existují možnosti, jak potřebné prostředky získat. Například Komise J.W. Fulbrighta, která ročně rozdává studentům vysokých škol desítky grantů na podporu jejich studia v USA. Komise J.W.Fulbrighta nabízí celkem třináct typů stipendií. Výše stipendia závisí na tom, o jaký druh budete žádat. V případě cestovního grantu vám komise přispěje několika tisíci korunami na letenku, u postgraduálního stipendia vám Fulbrightova komise uhradí vaše veškeré náklady, tedy od školného až po výdaje na studijní pomůcky. Granty jsou vyhlašovány jedenkrát do roka, nejčastěji na jaře, a většina z nich je určena absolventům bakalářského studia. Přihlášku a podrobnější informace najdete na stránkách http://www.fulbright.cz.

Mohlo by vás zajímat: