Za zpoždění ISISu nemohou studijní referentky

6. 11. 2008 | | Zprávy ze školy

Zpřístupnění nového studijního systému mělo zpoždění kvůli nedostatečnému přenesení dat, které spolu s některými chybějícími moduly nedovolilo provést včasnou kontrolu údajů a testování, což způsobilo další nepříjemnosti. Studijní referentky za zpoždění nemohou.

Zpřístupnění nového studijního systému mělo zpoždění kvůli nedostatečnému přenesení dat, které spolu s některými chybějícími moduly nedovolilo provést včasnou kontrolu údajů a testování, což způsobilo další nepříjemnosti. Studijní referentky za zpoždění nemohou.

ISIS byl zaveden podle plánu o prázdninách v polovině července. Již dříve se však projevily některé problémy. K nim se vyjádřil docent Tomáš Kubálek, systémový integrátor Fakulty mezinárodních vztahů (FMV): „Pro mne závažným signálem podcenění přípravy spuštění ISIS bylo školení studijních referentek a systémových integrátorů, které proběhlo 27. až 29. května 2008. Ukázalo se, že některé aplikace v ISIS nejsou ještě připravené a ani plně analyzované, například převod studentů z bakalářského na navazující magisterské studium nebo agenda státních závěrečných zkoušek. 30. května 2008 se konala z iniciativy systémových integrátorů fakult (SIF) a proděkanů pro pedagogiku porada řídícího výboru ISIS. Zde byl přijat plán, z mého pohledu krizový, který stanovil termíny, jejichž splnění podmiňovalo spuštění ISIS.“

V plánu byl mimo jiné stanovený termín kontroly migrovaných dat studijními referentkami (od 21. do 25. července), rozhodnutí o akceptaci spuštění ISIS (do 31. července), rozeslání emailu studentům a zaměstnancům o spuštění ISIS a informace o tom, kde uživatelé naleznou prvotní heslo (4. srpna). Například na FMV bylo dohodnuto, že studijní referentky si mohou vybrat dovolenou v termínech 1. až 20. července a 1. až 17. srpna. Naopak referentky fakult měly být k dispozici ke kontrole migrovaných dat od 21. do 25. července.“

Plán nabral skluz
Dle plánu došlo 30. června 2008 k odstavení starých systémů a v první polovině července k migraci dat. Potom ale nabraly skluz další plánované termíny. „Po 21. červenci nebyla data korektně namigrována. Chybných souvislostí bylo tolik, že ISIS nebyl ještě zpřístupněn pro studijní referentky. Pro mne osobně bylo nepříjemné, že například referentky FMV byly připraveny ke kontrole dat v systému, ale nemohly ji provádět. Byly tak ve škole koncem července zbytečně. Řada dat v ISIS byla velmi nepřesných, zpřesněné migrace nám nebyly v mnoha případech umožněny a tak nezbylo, než data opravovat v namigrovaných datech. Ostrá verze dat ISIS byla však zpřístupněna systémovým integrátorům až 29. července, studijním referentkám až 18. srpna. V ISIS byly chyby a nepřesná data, systémoví integrátoři oznamovali chyby a dotazy prostřednictvím e-mailu. Mrzí mne, že teprve až 8. září byla zprovozněna pro SIF helpdesk – aplikace ISISu, do níž je možné zapisovat připomínky a sledovat jejich řešení,“ dodává k tomu docent Kubálek.

Problémů bylo více
Studijní referentky tak měly do konce července relativně méně práce a v srpnu mnohé odjely na dovolené, které měly již dopředu naplánované, protože ony i fakulty počítaly s jiným průběhem zavádění systému. V minulém čísle jsme uváděli, že jednou z příčin, proč studenti dostali hesla tak pozdě, byly právě hromadné dovolené referentek. To byl pouze následný problém, který vyplynul z toho, že se změnil harmonogram zpřístupnění ISIS. „Referentky za to rozhodně nemohou,“ tvrdí docent Kubálek.

„Zpoždění předání hesel bylo upraveno nikoliv z technických příčin, nýbrž na žádost integrátorů a obdobných odpovědných osob, kteří chtěli mít větší prostor datové kontroly, doplnění a ověření správnosti základní funkcionality bez přítomnosti dalších uživatelů,“ tvrdí o problému Karel Nenadál, ředitel Výpočetního centra. Podle Kubálka se ale systémoví integrátoři dohodli na odložení termínu právě kvůli nezvládnutému rozběhnutí systému v druhé polovině července.
„Začátkem srpna jsem navrhoval Výpočetnímu centru spustit ISIS pro studenty od 13. srpna, a to především kvůli možnosti přihlašovat se a odhlašovat na termíny srpnových zkoušek,“ říká Kubálek. Ředitel Nenadál diskutoval o problému s ostatními systémovými integrátory. Nakonec se ale zodpovědné osoby rozhodly nechat původní datum spuštění ISIS pro studenty. „Naši fakultu trápily státní zkoušky, souborné zkoušky a obhajoby závěrečných prací, které v tu chvíli v ISISu ještě nefungovaly podle našich představ,“ říká Miroslav Svoboda, systémový integrátor Národohospodářské fakulty.

Řízení projektu podceněno
Ani dnes ale není situace ideální. „Dle mého názoru je podhodnoceno řízení projektu. Chybí včasné a přehledné informace, seznam termínů. Často jsem v situaci, kdy neznám odpověď na některé dotazy uživatelů, nikdo mi na ně není schopen v rozumném čase odpovědět,“ vysvětluje docent Kubálek problém, s kterým se potýká a myslí si, že by pro integrátory, kteří musí odpovídat na desítky dotazů denně, měla být zavedena „horká linka“, aby dotazy integrátorů vždy rychle našly zodpovědnou osobu, která bude umět odpovědět. „Chci využít této příležitosti a omluvit se za to, že nezvládám odpovídat na mnohé emailové otázky a připomínky studentů. Dva měsíce jsme všichni integrátoři v tlaku řešení aktuálních problémů jako vkládání zadání závěrečných prací pro obhajoby studentů v září, doplňování anglických názvů závěrečných prací pro dodatky k diplomům, nastavování a zahájení sběru přihlášek pro lednové přijímací řízení a další, které nesnesou odklad. Na FMV jsme navíc věnovali hodně času školení sekretářek, studijních referentek, učitelů všech kateder. Výběr systému ISIS v dané situace i nadále považuji za optimální. ISIS se mi líbí, osobně zvlášť oceňuji například kvalitní e-learnignový modul. Řízení projektu na VŠE je však podceněno,“ uvádí docent Kubálek.

Mohlo by vás zajímat: