Začarovaný kruh stážistů

20. 11. 2003 | | Názory

„…Byla učiněna i poznámka jiného CEMS corporate partnera, který se pozastavuje nad tím, jak málo praktických zkušeností ve firmách mají čeští (a slovenští) nejen CEMS studenti a zájemci o zaměstnání“ (slova CEMS koordinátorky pro Corporate Relations). Čekaly mě prázdniny v Paříži – stáž v rámci programu CEMS.

„…Byla učiněna i poznámka jiného CEMS corporate partnera, který se pozastavuje nad tím, jak málo praktických zkušeností ve firmách mají čeští (a slovenští) nejen CEMS studenti a zájemci o zaměstnání“ (slova CEMS koordinátorky pro Corporate Relations). Čekaly mě prázdniny v Paříži – stáž v rámci programu CEMS.

Většina firem ve Francii vyžaduje, aby byl před stáží podepsán dokument upravující vztahy mezi firmou, školou a studentem. Tato dohoda (Convention de stage) upravuje pracovní podmínky a firma může díky ní odměnit studenta nižším platem. Škola v dohodě svým podpisem stvrzuje pouze to, že student si po dobu stáže zachovává status studenta.

Dohodu mně zaslanou z Francie jsem poslala na Oddělení zahraničních styků a po určité době jsem obdržela zamítavou odpověď. Pro ilustraci následují úryvky z výměny emailů a z rozhovoru s „CEMS oddělením“:

Bylo mi doporučeno, ať to zkusím „nějak udělat“ a že ještě zbývá možnost vše vyřídit přes program Leonardo. Tam bych dostala i nějaký grant a „…škola by stejně nějakou dohodu podepisovala“. (Ta by byla pro VŠE zřejmě přijatelnější.) Návrh jsem zamítla, jelikož čas běžel velice rychle, personální oddělení ve Francii trvalo na podpisu „Convention de stage“, pro mě vrcholilo zkouškové období a jednání s VŠE i firmou se dost vleklo.

Jak celý příběh končí? Učitel francouzštiny na hostitelské univerzitě mi dohodu nejen sám sepsal, ale i podepsal. A tak všichni dosáhli svého… Firma obdržela dohodu s podpisem člověka, který nesedí na vysoké židli, ale má zdravý rozum, a já jsem měla možnost pracovat za pár EUR u dobré společnosti… Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Stejné problémy se stáží ve Francii zažili i další studenti nejen z VŠE, ale i z londýnské CEMS univerzity, kteří potřebovali obdobný papír pro nejmenované české ministerstvo. Nakonec buď moudřejší ustoupil ze svých požadavků, nebo student tu mezeru v regulích nějak našel…

A rada na závěr? Pokud chcete na stáž do Francie a máte to štěstí, že jedete do zahraničí či přímo do Francie na výměnu, využijte toho, že jste studentem zahraniční školy a nastupte na stáž bezprostředně po skončeni semestru. Jinak vám po návratu do Čech můžou zůstat oči jen pro pláč.

Mohlo by vás zajímat: