Začněte u studijní referentky

8. 9. 2013 | | Prvácké číslo

Během svého studia se setkáte s mnoha byrokratickými
i nebyrokratickými záležitostmi, kvůli nimž budete muset komunikovat
přímo se zástupci školy, od potvrzení o studiu přes vyřízení
studijního pobytu v zahraničí, až po různé individuální problémy.

Výchozího prostředníka mezi studentem a školou představuje studijní
referentka. Hned na začátek je důležité si zjistit, ke které patříte.
Nejčastěji jsou studenti na svých fakultách rozděleni podle příjmení a
oboru. Při jednání s nimi je důležité nezapomínat na úřední hodiny,
které naleznete na jednotlivých stránkách fakult, a samozřejmě na
slušnost, jelikož je budete potkávat po celou dobu studia.

Referentky jsou ve škole proto, aby vám pomohly řešit především
formální problémy se studiem. Vedou studijní agendu, poskytují informace
o studiu a jsou prostředníkem při jednání s vedením fakulty i školy.
Na Žižkově je musíte navštívit pokaždé, když potřebujete potvrzení
o studiu, při podávání různých žádostí i jakékoliv změně osobních
údajů. Základní pomoc nabízí prvákům na Jižním Městě Vlasta
Dostálová v místnosti 0111 (suterén vstupní budovy).

Většinu formulářů najdete na stránkách fakult nebo na adrese www.vse.cz/download. Úřední hodiny
referentek zveřejňují fakulty, o letních prázdninách je tato pracovní
doba omezená.

S vážnějšími problémy za proděkanem

Studijní referentky však navštívíte nejen kvůli běžným formálním
záležitostem, ale i tehdy, když budete mít jakýkoliv jiný problém
týkající se studia – hrozí-li vám například vyloučení nebo budete-li
žádat o přidělení dodatečných kreditových poukázek. Referentka vám
poradí, co a jak, nebo vás rovnou odkáže na vyšší instance. Na každé
fakultě působí proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti, který
má na starosti právě tyto vážnější situace. Podobná instituce funguje
i na úrovni vrcholového vedení školy, zastoupena je prorektorkou pro
studijní a pedagogickou činnost (v současnosti jí zastává Hana
Mikovcová). Ta má ale na starosti především celkovou správu pedagogického
oddělení, Centra informačních a knihovnických služeb, Univerzity třetího
věku a dalších oddělení, spíše než řešení individuálních
záležitostí studentů. Se svými studijními problémy se můžete svěřit
i studentským tajemníkům, kteří působí jak na fakultní úrovni (zatím
pouze na F3 a F4), tak na celoškolské. Studentskou tajemnicí pro celou
školu, která spadá přímo pod rektorát, je Savina Finardi (kontakt
naleznete na stránkách http://www.vse.cz/…ka-tajemnice).
Zabývá se zejména organizací studentských aktivit.

Mohlo by vás zajímat: