Zahraniční výjezdy během i po koronaviru

22. 5. 2020 | | Cestování, Studentský život, Zprávy ze školy erasmus

Situace kolem koronakrize zasáhla každého z nás. Obzvlášť silně ji pak pocítili ti studenti, kteří v tomto semestru vyrazili na výměnný pobyt do zahraničí, nebo ho plánují na příští akademický rok. Na to, jak se bude situace vyvíjet do budoucna, i jak zvládají situaci studenti, kteří výjezd právě absolvují, odpovídá za Oddělení zahraničních styků (OZS) VŠE odpovídala jeho vedoucí Dana Brázdová. Situaci ale monituruje i Dům zahraniční spolupráce.

Dvě třetiny účastníků programu Erasmus+, jejichž zahraniční pobyt zasáhla pandemie covid-19, pokračují v programu výjezdu online. 59 % z nich se vrátilo zpět do České republiky a ve studiu či stáži pokračuje z domova, zbylých 41 % se rozhodlo zůstat v zahraničí, vyplývá z dotazníku provedeného Domem zahraniční spolupráce. Situace na VŠE je podobná.

“V letním semestru 2020 vyslala VŠE téměř 400 studentů na studijní výměnné pobyty a pracovní stáže. Více než čtyři pětiny účastníků pokračovaly v programu výjezdu online, z nich 62 % se vrátilo domů a ve studiu či stáži pokračuje z domova, zbylých 38 % se rozhodlo (či muselo rozhodnout vzhledem k okolnostem) zůstat v zahraničí,” sdělila nám Dana Brázdová a dodává, že nejvíce studentů zůstalo v USA, Kanadě nebo na Taiwanu

Krizová komunikace OZS probíhala nejen s partnerskými školami ale i se studenty. Právě komunikace studentů s koordinátory výjezdů byla ve chvíli rozhodování klíčová. “V počátcích vyhlášení nouzového stavu komunikovaly jednotlivé koordinátorky z OZS s našimi studenty v zahraničí doslova 24 hodin denně, protože se v mnohých zemích museli rozhodovat v řádech ne dnů, ale hodin,” říká Brázdová. V potaz se musely brát aspekty jako zrušené lety, zavírání hranic a vyhlašování nouzového stavu v jednotlivých zemích.

Většina výjezdů v zimním semestru by se měla uskutečnit

OZS zatím počítá s tím, že studenti, kteří mají výměnný pobyt naplánovaný na příští akademický rok, pojedou. “Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na studium v zahraničí v příštím akademickém roce proběhlo na VŠE ještě před vyhlášením nouzového stavu, stávající pandemie se do zájmu studentů o získání zahraniční zkušenosti nijak nepromítla. Ani v následujících týdnech nebylo ze strany studentů zaznamenáno žádné velké rušení přihlášek,” říká vedoucí OZS. Dodává, že v únorovém výběrovém řízení se přihlásilo na semestrální výměnný pobyt v příštím akademické roce celkem 887 studentů bakalářského a magisterského studia, což je oproti loňskému počtu 910 jen zanedbatelný pokles.

Navíc proběhnou i drobné změny, co se složení zahraničních univerzit týče. “Partnerské univerzity (celkem 250) nás neustále průběžně informují o všech změnách, které u nich probíhají. Bohužel v posledních týdnech některé naše  partnerské školy již oznámily, že vzhledem k aktuální situaci nebudou moci otevřít zimní semestr pro zahraniční výměnné studenty,” uvádí Brázdová a doplňuje, že studium nabízejí alternativně online formou nebo přesunem na letní semestr.

Foto: OZS VŠE

Mohlo by vás zajímat: