Zájem studentů o ankety klesá

26. 4. 2010 | | Nezařazené

Na konci každého semestru probíhá přes ISIS hodnocení předmětů
studenty. Ačkoli jde o cenný zdroj informací pro vyučující, ankety
nemají u studentů velkou oblibu.

Z vyhodnocení poslední ankety, která se na konci zimního semestru
zabývala hodnocením předmětů a učitelů, je patrný opětovný nezájem
studentů. Účast je stejně nízká na všech fakultách a výrazně se
neliší ani u předmětů. „O příčině malé účasti v předmětové
anketě se můžeme pouze dohadovat,“ uvádí docentka Hana Mikovcová,
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost.

Určitá vodítka tu ale jsou. „Možná v tom bude neinformovanost
studentů. Někteří studenti nemají zájem. Zdá se mi, že čeští studenti
jsou obecně poměrně málo angažovaní. Pokud ale budou vidět, že se
s anketami bude dále něco dít, mohlo by se to zlepšit,“ doplňuje docent
Jiří Hnilica, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty
podnikohospodářské. Také docent Daniel Šťastný, proděkan pro pedagogiku
Národohospodářské fakulty, vidí příčiny v nedostatečné motivaci
studentů.

Možnosti zvýšení účasti v anketách tu jistě jsou. „Na školách
v zahraničí mají studenti obvykle deset minut přímo během výuky, kdy
hodnocení vyplňují. Urgovat by samozřejmě měli i pedagogové. Asi by bylo
vhodné aplikaci doplnit i o automatické upomínání studentů, aby anketu
vyplnili,“ zamýšlí se docent Hnilica. Prorektorka Mikovcová však
upozorňuje na dobrovolnost ankety: „Nelze studenty k jejímu vyplnění
nutit. Povinná účast by zcela jistě zkreslila výsledky.“

Uč dobře a buď odměněn
Evaluace předmětů poskytuje zpětnou vazbu nejen vyučujícím, ale také
vedoucím kateder a děkanům. „Je to zdrojem informací o názorech
studentů, které nechtějí sdělit vyučujícím přímo,“ dodává docent
Štastný. Odpovědi studentů na anketní otázky se dostanou k vyučujícím
prostřednictvím vedoucích kateder. „Každý vyučující má přístup
k anketním lístkům a dále k hodnocení předmětů, které garantuje,“
informuje docent Hnilica. To potvrzuje i Jaroslava Janhubová, která vyučuje
Finanční účetnictví I, není však jeho garantem. „Na ISIS se mi
zobrazuje pouze náhled na anketní otázky a text, že odpovědi na ně vidí
jen garant. Dále je tu i graf, podle kterého se hodnocení zúčastnilo jen
šest procent studentů. To je tak málo, že vůbec nelze mluvit o nějakém
výsledku,“ říká Janhubová.

Přesto se výsledky evaluace předmětů následně dále vyhodnocují.
„Sledují se mimořádně špatná a mimořádně dobrá hodnocení,“
upřesňuje Mikovcová, „Kolegiu rektora se pak předkládá souhrnná
zpráva – například o výsledcích za povinné předměty. Důležité
u výsledků jsou zejména jejich dlouhodobé tendence.“ Anketu neprobírá
jen kolegium rektora. „Projednává se také na kolegiu děkana fakulty a
jednotlivé katedry probírají anketu v rámci svých kolektivů,“ doplňuje
Jiří Zeman, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních
vztahů. „Nicméně vzhledem k nízké návratnosti nebylo zatím možné
přistoupit k nějakým jednoznačným stanoviskům,“ uzavírá docent
Hnilica.

Mohlo by vás zajímat: