Zápisové listy mizí, indexy se ještě drží

12. 11. 2007 | | Nezařazené

Papírové zápisové listy jsou zrušeny. Student má povinnost zkontrolovat si své zapsané předměty na systému PES. Míra změny se různí. Na některých fakultách není nadále ani povinnost nechat si předměty zapisovat do indexu.

Papírové zápisové listy jsou zrušeny. Student má povinnost zkontrolovat si své zapsané předměty na systému PES. Míra změny se různí. Na některých fakultách není nadále ani povinnost nechat si předměty zapisovat do indexu.

Děkani fakult využili možnosti, kterou jim nabízí nový studijní a zkušební řád (SZŘ) schválený v létě tohoto roku a zrušili vydávání papírových zápisových listů. SZŘ nyní nutně nenařizuje, aby zápisový list existoval v papírové podobě. Je připraven tak, aby se nemusel měnit při přechodu na elektronický index. „Zápisové listy jsou přístupné přes aplikaci pes.vse.cz kliknutním na odkaz ‚Zápisový list‘ v uživatelském menu,“ uvádí proděkan pro pedagogiku Fakulty mezinárodních vztahů Jiří Zeman.

Změny nejsou ovšem na všech fakultách stejné. V této věci nejdále zašla Fakulta mezinárodních vztahů (FMV), která po studentovi požaduje, aby si elektronický zápisový list zkontroloval a v případě neshody kontaktoval studijní referentku do 13. listopadu. Po uplynutí této lhůty už student s reklamací nepořídí. Dále také ruší povinnost zapisování do indexu, kterou mění na právo nechat si zapsat výsledek.

Podobné změny učinila i Fakulta financí a účetnictví (FFÚ). Její den, do kterého lze reklamovat elektronický zápisový list, je 14. listopadu a výraznější změna spočívá v tom, že student má povinnost zapsat si do indexu ty předměty, z kterých se následně dělá bakalářská či souborná zkouška.

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) se rozhodla, že bude nadále využívat indexy. Student může zápisový list reklamovat do čtrnácti dnů od zveřejnění (datum zveřejnění se nepodařilo zjistit), do měsíce si pak předměty musí přepsat do výkazu o studiu (indexu) a nechat potvrdit u studijní referentky. Zapisování do výkazu je i nadále povinné.

Fakulta podnikohospodářská (FPH) na svých stránkách uveřejnila sdělení: „Vydávání zápisových listů na zimní semestr je zrušeno. Kontrola rozvrhů elektronickou formou. Potvrzení indexu je povinné od 29.10 do 14.11.2007, mimo 2.11.2007 (promoce).“ Jedná se tedy o podobnou změnu jako v případě FIS.

Vydávání zápisových listů na ZS 2007/2008 je zrušeno. Kontrola rozvrhů elektronickou formou, viz zápisové listy na adrese: http://pes.vse.cz. Potvrzení indexu je povinné od 29.10 do 14.11.2007, mimo 2.11.2007 (promoce).

Již dříve se tímto směrem rozhodla jít Národohospodářská fakulta(NF). Aby nešla proti SZŘ, rozhodlo se minulý rok vedení NF, že nebude trestat studenty, pokud si zápisový list nevyzvednou, nebo si do indexu předmět nezapíší. NF ale opět iniciativně vykročila novým směrem a zrušila vydávání indexů nově nastupujícím studentům.

Na některých fakultách se tedy dále bude postup studenta sledovat pouze elektronicky. S tím souvisí jistá nebezpečí. Studenka FMV se svěřuje: „Kdykoli mi to vyjde, nechám si předmět zapsat na papír. Pro jistotu. Učitelé nejsou neomylní“. Jiní studenti zase nedůvěřují technickému zabezpečení databáze. Proděkan Zeman však studenty uklidňuje: „Předpokládám, že ochrana dat je dostatečná“, říká, „Ztrácet by se neměla“. FMV ale doporučuje nechat si výsledky do indexu zapisovat i nadále. Teoreticky by mělo fungovat i nechat si ukončené předměty potvrdit na vytištěný zápisový list. Proděkan Zeman tuto otázku řešil s pane prorektorem pro pedegogiku Felixem Koschinem. Proděkan Zeman popisuje průběh komunikace: „Pan prorektor nechal nejprve odpovědět pana Ing. Svobodu z FNH, který napsal, že žádná. Poté, co jsem se pana prorektora otázal, jestli je tento názor i jeho názorem, odpověď upřesnil.“ Prorektor Koschin odpověděl: „Neřekl bych. Je to pro studenta doklad a pro školu by měl být (do jisté míry) závazný“ Protože FMV pochybovala o jisté míře závaznosti, rozhodla se, když už si student bude výsledek zapisovat, užít raději index. Například na FFÚ mohou studenti užívat i zápisové listy. S jejich užitím by mohl později vzniknout výše zmíněný problém.

Mohlo by vás zajímat: