Zaplatit zbytečně víc, nebo stát ve frontě

13. 5. 2003 | | Nezařazené

Ubytování na kolejích VŠE končí pro všechny studenty 27. června, ale lze se vystěhovat i dříve. Smlouva o ubytování obsahuje i ustanovení o výpovědi ze strany ubytovaného, ve kterém stojí: „Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi“. V praxi to znamená, že pokud se chcete vystěhovat dříve než 27. června a neplatit kolejné za celý měsíc, musíte oznámit termín vystěhování již v dubnu.

Kolejné za celý měsíc musí zaplatit studenti, kteří nepodali do konce dubna výpověď, bez ohledu na to, kdy se z koleje vystěhují.

Ubytování na kolejích VŠE končí pro všechny studenty 27. června, ale lze se vystěhovat i dříve. Smlouva o ubytování obsahuje i ustanovení o výpovědi ze strany ubytovaného, ve kterém stojí: „Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi“. V praxi to znamená, že pokud se chcete vystěhovat dříve než 27. června a neplatit kolejné za celý měsíc, musíte oznámit termín vystěhování již v dubnu. V té době ještě málokdo zná termíny zkoušek. „Požadavek měsíční výpovědní lhůty nenavrhla správa kolejí, ale přišel přímo ze školy,“ říká vedoucí provozního oddělení správy kolejí Ivan Matějů.

Pokud student bude jednat jako homo oeconomicus, odloží vystěhování na poslední možný den, aby plně využil zaplacené kolejné. Kdyby se tak rozhodli všichni na kolejích Jižní Město, kancelář vedoucí by čekal nápor zhruba 1700 studentů. Oproti tomu na Vackově asi nebude problém vystěhovat všech 137 lidí najednou.

Vystěhování přitom probíhá na všech kolejích podobně: Nejdříve je nutné pokoj uklidit (někdy dosti důkladně), nechat zkontrolovat uklizečkou a odevzdat lůžkoviny, případně lampičku a záclony. Vedoucí koleje nakonec u každého ověří, zda nemá nedoplatky, a dokončí celý proces vystěhování. Zdánlivě jednoduchý postup může však zabrat i několik hodin, zvláště v posledním týdnu a na velkých blocích.

Ubytovaní na Jižním Městě už obrovské fronty před kanceláří vedoucí koleje znají ze začátku školního roku. Šéf provozu kolejí Ivan Matějů ujišťuje, že jsou si možných komplikací vědomi. „Na Blanici se bude vystěhovávat ve dvou kancelářích. Zajistíme ještě jeden počítač.“ Matějů také spoléhá na studenty, kteří budou na „Jižáku“ zůstávat přes léto. Ti podle něj mohou smlouvu u vedoucí koleje prodloužit až v týdnu po 27. červnu.

Na Blanici a Vltavě se situace změnila s přechodem kolejí pod VŠE. Dříve tyto koleje spravovala VŠCHT a kolejné se platilo na Sázavě v hotovosti. Podle data vystěhování student dorovnal kolejné přímo v pokladně. Na ostatních kolejích VŠE je bezhotovostní systém, který neumožňuje vracet přeplatky, již zaběhnutý. Vedoucí koleje Jarov I Miroslava Tichá říká, že studenti se vystěhovávají průběžně a nevadí jim, že část kolejného propadne. „Upozorňujeme studenty, aby pozorně četli smlouvy. Někteří z nich už se výpovědi naučili podávat,“ dodává Tichá.

Mohlo by vás zajímat: