Zápočty mají mít více termínů

16. 5. 2002 | | Nezařazené

Závěrečné testy z některých celoškolsky povinných předmětů se mají konat jak v posledních týdnech výuky, tak i v prvním a druhém týdnu zkouškového období. Studenti by si tak mohli vybírat až ze čtyř termínů. Náhradní termín má být vypsán na poslední týden zkouškového období. V případě Makroekonomie II to však neplatí.

Závěrečné testy z některých celoškolsky povinných předmětů (kromě jazykových) se mají konat jak v posledních týdnech výuky, tak i v prvním a druhém týdnu zkouškového období. Studenti by si tak mohli vybírat až ze čtyř termínů. Náhradní termín pro ty, kteří se omluví, má být vypsán na poslední týden zkouškového období. V případě Makroekonomie II to však neplatí.

Metodický pokyn, který vydala prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 12. dubna (v devátém týdnu semestru) doslova uvádí: „V zájmu rovnoměrnějšího rozložení studijní zátěže vypisují katedry pro předměty celoškolského povinného základu (s výjimkou jazykové výuky), u nichž probíhá ověřování znalostí ve 13. nebo 14. týdnu výuky formou závěrečného testu, další řádné termíny minimálně v 1. a 2. týdnu zkušebního období, a to v každém z těchto týdnů. Student má v rámci těchto řádných termínů možnost volby. Za organizaci přihlašování na jednotlivé termíny odpovídá garant předmětu.“ U mnoha předmětů však v minulých semestrech probíhaly závěrečné testy pouze v posledním (nebo předposledním) týdnu výuky. Metodický pokyn navíc není pro katedry závazný.

Na e-mailový dotaz ohledně termínů závěrečných testů odpověděla nejdříve garantka předmětu VF 101 doc. Bojka Hamerníková: „Budeme se držet doporučení prorektorky a termíny vypíšeme ve 13. a 14. týdnu i v prvních dvou týdnech zkouškového období.“ Doc. Jaroslava Roubíčková nám sdělila termíny zápočtových testů z Finančního účetnictví (FU 220). Studenti si mají možnost vybrat, zda budou psát test na cvičení ve 14. týdnu (pro středeční kurzy v den náhradní výuky 20. května) nebo v prvním či druhém týdnu zkouškového období (čtvrtek 23. května a  pondělí 27. května). Termíny jsou uveřejněny také na webové stránce KFU. Předměty vyučované Fakultou financí a účetnictví uzavírá MTP 202. Jeho garant prof. Zbyněk Revenda uvedl, že písemné práce (ne testy) se budou psát v posledním týdnu výuky i ve zkouškovém období.

Naopak studenti kurzu Makroekonomie II dostali v tomto semestru k dispozici pouze jeden řádný termín zápočtového testu – ve 14. týdnu. Středeční kurzy mají mít v tomto týdnu ještě přednášku a test absolvují v pondělí 20. května. Oslovili jsme vedoucího katedry makroekonomie (KMAE) doc. Iva Straku, který nám sdělil, že zakončení předmětu proběhne tak, jak to oznámila katedra na začátku semestru (a na webových stránkách). „S ohledem na pronájmy a jiné využití Nové auly nelze vyhlášený postup měnit,“ dodává Straka. Pondělní přednášky ale například probíhají v posluchárně D.

Doc. Straka dále upřesňuje: „Pokud dojde ke změně akreditace či ke změně přidělování prostorových kapacit, katedra se nepochybně vrátí k modelu uplatňovanému v minulosti.“ Toto „nouzové“ řešení podle něj katedra zvolila, protože jí nebyly přiděleny prostory, o které před začátkem semestru žádala.

Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Dana Zadražilová postup KMAE kritizuje a protestuje proti němu. Pokud studenti nemají možnost volit si z více termínů, často si Makroekonomii omlouvají a shánějí si různými způsoby neschopenky, aby si mohli zkouškové povinnosti lépe rozložit. (Objevují se spekulace, že právě tato skutečnost katedře vyhovuje.) Protože metodický pokyn prorektorky není pro katedry a fakulty závazný – ty jsou přímo podřízeny pouze rektorce, doc. Zadražilová zřejmě požádá o řešení celé záležitosti právě ji. Pokud KMAE výuku Makroekonomie II kapacitně nezvládá, mohly by ji podle prorektorky Zadražilové zajišťovat i jiné katedry.

Oslovili jsme také garanty předmětů PRA 101 a PRA 102, které jsou ukončeny závěrečným testem. Do uzávěrky květnového čísla své vyjádření neposkytl doc. Michal Spirit ani prof. Jan Dědič. Dalších celoškolsky povinných předmětů se pokyn prorektorky netýká, protože nejsou zakončeny pouze jedním závěrečným testem, ale znalosti studentů se prověřují již v průběhu semestru.

Kromě termínů testů se metodický pokyn zmiňuje o zapisování výsledků do indexů. Zápisy mají být organizovány tak, aby „byly minimalizovány ztrátové časy na straně akademických pracovníků i studentů“. Studenti si musí nechat zapsat výsledek nejpozději do dvou týdnů po skončení zkouškového období. V případě překážek v práci na straně studenta (např. dlouhodobější nemoci) je student povinen nechat si zapsat výsledek do indexu neprodleně po skončení těchto překážek v práci. Omlouvá se přitom přímo u vyučujícího.

Mohlo by vás zajímat: