Koupit iMacy? Škola by tak pomohla studentům, kteří si je nemohou dovolit

18. 2. 2016 | a | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Ve volebním programu měla skupina senátorů, kteří kandidovali do Akademického senátu VŠE, i cíl zavést do výuky na VŠE počítače Apple iMac. Poprvé svůj návrhy konzultovali s ostatními senátory loni v listopadu. Jak tohoto cíle chtějí dosáhnout? Na otázky pro iList odpovídali Jan Knettig a Roman Ondrčka.

Pokud se nemýlím, zavedení iMaců ve škole bylo jedním z volebních cílů některých současných senátorů. Proč je vůbec chcete zavést?

Říkáš to správně. Zavést iMacy bylo součástí našeho volebního programu, a tedy pracujeme na tom, abychom tento volební slib splnili. Popularita počítačů s operačním systémem od firmy Apple v posledních letech stoupá, a to především v byznys prostředí, na které nás škola připravuje. Podle statistik měřících přístupy na web bylo v roce 2012 zastoupení tohoto operačního systému okolo sedmi procent, zatímco nyní je na devíti procentech.

Jaký praktický přínos by to mělo pro studenty?

Myslíme si, že by studenti měli být připraveni i na práci s tímto operačním systémem, nicméně ne každý si tento počítač může dovolit, zvlášť jen tak „na zkoušku“, proto je škola ideálním prostředníkem. Pokud VŠE nakoupí tyto počítače, umožní tím všem svým asi 15 tisíc studentům „osahat si“ tento operační systém a být připraven nastoupit do zaměstnání, kde se po nich tato schopnost bude vyžadovat.

Zároveň existují obory i na VŠE, kde jsou počítače iMac vhodnější nástrojem z hlediska poskytovaných možností a dostupného softwaru. Do této oblasti patří především multimediální obory na Fakultě informatiky a statistiky. Ideálně by tedy tyto počítače mohly sloužit i specializovaným účelům výuk těchto oborů.

Můžete upřesnit váš plán? Kolik iMaců by případně bylo nainstalovaných a kde?

Po konzultaci s ředitelem výpočetního centra Karlem Nenadálem jsme došli ke konsenzu, kdy budeme prosazovat variantu dvanácti počítačů, které by byly v jedné místnosti. Naším základním požadavkem je, aby byly počítače volně přístupné všem studentům, bez ohledu na obor studia či fakultu. Nechtěli bychom ani zapomenout na Jindřichův Hradec, kde v případě zájmu této fakulty bychom prosazovali pořízení dvou počítačů tohoto typu „na zkoušku“ s možností pozdějšího rozšíření. Co se týče místnosti, kde by byly počítače umístěny, předpokládá se, že to bude v jedné z již existujících počítačových učeben ve Staré budově VŠE na Žižkově.

Ohledně financí – vzhledem k náročnosti neuvažujeme sbírku, ale financování přímo VŠE. Dvanáct počítačů je sice více, než jsme původně uvažovali, avšak naplnit místnost z poloviny standardními PC a z poloviny iMacy by působilo více problémů než užitku.

Když zmiňujete finance, máte i propočty, kolik by to všechno stálo? Přeci jen je tato značka o poznání dražší než konkurenční zařízení.

Počítače iMac nejsou levnou záležitostí, ale věříme, že kupovat jich jen pár někam třeba do knihovny by mělo velice malý význam a nenaplňovalo by to vůbec náš záměr. Pořizovací cena se bude silně odvíjet od toho, jak nás studenti podpoří a podle toho, jak moc se tento záměr rozhodne podpořit vedení školy na základě této reakce. My jsme v tomto směru zkoumali ceny a možnosti tak, aby pořizovací cena pro školu byla co nejvýhodnější.

Vzhledem k zakoupení 12 počítačů se dá předpokládat jednak množstevní sleva, jednak určitá sleva pro školu. Víme rovněž, že u distributorů výrobků Apple je možné zakoupit i třeba loňský model za lepších cenových podmínek. Očekáváme tedy, že celková cena bude mezi 300 až 400 tisíci korun dle zvolené varianty. Nicméně od této částky bychom měli odečíst asi dvě třetiny, které představují náklady na standardní PC, které by byly zakoupeny v rámci běžné obnovy školního hardwaru. Tím pak získáme cenu, která je navíc u koupi zařízení iMac a u které nás zajímá její přidaná hodnota.

Na druhou stranu, není to zbytečná investice?

Nemyslíme si, že by to byla zbytečná investice. Na škole je nyní k dispozici velké množství drahého softwaru, se kterým se mohou studenti zdarma seznámit, či se v rámci specializovaných předmětů naučit s nimi pracovat. Věříme, že znalost tohoto rostoucího operačního systému je v tuto chvíli cennou výhodou a v budoucnosti může být nezbytností.

Paradoxně právě vysoká cenovka je hlavním důvodem, proč by měla počítače pořídit škola. Domníváme se, že většina studentů VŠE, kteří ještě nevlastní žádný počítač Apple, by si jej nekoupila v prvé řadě kvůli jeho vysoké ceně. Avšak možností vyzkoušet si systém ve škole a naučit se s ním pracovat by se smazal handicap, který jako neznalí tohoto systému máme oproti těm, kteří do tohoto počítače investovali.

Od přátel víme, že systém Mac je skutečně rozdílný v některých oblastech od systému Windows a naučit se s ním dobře pracovat může trvat i několik měsíců. Někteří díky tomu mohou zjistit i to, že jim třeba tento počítač nevyhovuje a nebudou muset tedy pro jeho důkladné vyzkoušení si ho zakoupit. Některé naopak přesvědčí o tom, že investice do dražšího počítače Mac skutečně má smysl. Věříme, že vysoká škola by měla právě tyto možnosti poskytovat, aby v pozdějším profesním životě měl člověk co možná nejvíce jasno, co mu vyhovuje, jak a s jakými metodami a nástroji pracuje.

Jasné ne jsme zatím neslyšeli ani z vedení 

Kdo dále váš nápad podpořil? Máte příznivce i z řad vyučujících?

Víceméně všichni, se kterými jsme se o tématu bavili, nás buď podpořili, anebo nám řekli, že k tomu mají neutrální stanovisko, což znamená, že nám v tom nebudou bránit, ale ani nás podporovat, jelikož nevidí přidanou hodnotu tohoto nápadu. To je však při prosazování změn spíše pozitivní. Pedagogické senátory jsme informovali na posledním senátu ještě před Vánoci a krom nedorozumění, která jsme objasnili, se žádný větší problém nevyskytl.

A co na to říká vedení školy?

Vedení školy nechává prozatím iniciativu na nás. Když chcete něco jako senátoři prosadit, nestačí vám přesvědčit senátory a odhlasovat nějaké usnesení, ale je potřeba získat si pro změnu širší okolí a především klíčové pracovníky o svém nápadu přesvědčit. Na tom nyní pracujeme a zatím se nám, dle našeho úsudku, daří.

Je někdo, kdo naopak proti vašemu záměru jasně vystupuje? Jak byste tyto odpůrce přesvědčili?

Co se týče odpůrců, většinovým argumentem je vysoká cena, který ale podle nás je spíše důvodem pro zavedení iMaců ve škole. V tomto ohledu se s některými odpůrci neshodneme, avšak z vedení školy ani od žádného pedagoga jsme zatím žádné vysloveně nesouhlasné stanovisko neslyšeli.

Dalším argumentem proti zavedení iMaců je to, že na nich neprobíhá žádná výuka. V tomto směru se dostáváme do známé pře, co bylo dříve, zda slepice nebo vejce, jelikož není možné, aby probíhala výuka na něčem, co ve škole není. Pokud by se časem podařilo přesvědčit některého z pedagogů a vytvořit předmět, který by iMacy využil při výuce, byl by to pro nás nesmírný úspěch a zcela jistě i zadostiučinění. Věříme, že toto je velice rychle možné právě s multimediálními obory, kde víme, že mají o počítače Mac zájem.

Máte už nějakou odezvu od studentů?

Drtivá většina spolužáků, se kterými jsme nápad konzultovali, jsou pro, přesto si myslíme, že je dobrým nápadem zjistit názor studentstva ve větším měřítku, abychom nakonec neprosazovali něco, co chce jen malá skupina studentů.

Používá iMacy jiná vysoká škola v České republice?

Nevíme, ale upřímně řečeno jsme se tím ani nezabývali. VŠE je nejlepší ekonomickou univerzitou v České republice, a tak z našeho pohledu není nejmenší důvod, aby se inspirovala v této věci domácím prostředím a nemohla jít třeba i příkladem ostatním školám. V zahraničí jsou iMacy často používány nejen ve firmách, ale i v univerzitním prostředí. Naopak ale víme i o středních školách, kde se počítačů Apple nebáli a pro účely seznámení se studentů s touto platformou je zakoupili a používají je při každodenní výuce.

Co si myslíte o zavedení iMaců do výuky VŠE? Hlasujte v anketě na iListu, kterou naleznete výše.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: