Žebříček iListu: Jaké jsou nejoblíbenější vedlejšky? Část 2

28. 12. 2018 | | Vedlejšky Vedlejší specializace

Včera jsme vám představili pětici nejoblíbenějších vedlejšek minulého zimního semestru, o kterých jsme psali již v loňském listopadovém čísle iListu. Druhou půlkou žebříčku deseti nejžádanějších magisterských specializací, pokračujeme i dnes.

Přihlašování do vedlejších specializací na LS 2017/2018 bude probíhat od 1. prosince 2018 do 9. ledna 2019.

6. Sales Management

Tato specializace nabízí studium předmětů zaměřených na přípravu pro manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu – naučí vás například navrhovat vhodný systém pro prodej pro konkrétní relevantní trh, metody vyjednávání a jak se na něj důkladně připravit nebo také kde a jak vyhledávat nové obchodní příležitosti a zákazníky. Absolvování všech předmětů by mělo zvýšit vaše předpoklady pro uplatnění v obchodních a prodejních odděleních ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.

VýhodyInformace přímo od řady firem z praxe (v minulých semestrech se do výuky zapojila například firma L’Oréal nebo Douwe Egberts)

Podmínky pro zápis: Je potřeba projít výběrovým řízením – podrobnosti sledujte na stránkách Katedry marketingu

Počet předmětů: pět povinných předmětů (pozor, předmět Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi se vyučuje některé dny v sobotu)

Státnice: Jednotlivé okruhy ke zkoušce najdete na stránkách Katedry marketingu

7. Multimediální komunikace

Láká vás práce s počítačovou grafikou, sazbou, digitálními fotografiemi, videem, zvukem a chtěli byste získat dovednosti v oblasti multimediálních projektů? Studium je podle doporučeného plánu rozděleno do dvou semestrů, kvůli Multimediálnímu projektovému semináři pro vedlejší specializaci, který lze absolvovat až po odstudování předmětů doporučených pro první semestr.

Výhody: Předměty s převahou praktického zaměření, díky svým znalostem se budete moc účastnit nejrůznějších soutěží, které se často objevují v aktualitách na stránkách Multimediální laboratoře FIS VŠE.

Podmínky pro zápis: vedlejška je otevřená pro studenty hlavních specializací FFÚ, FMV, FPH, NF, ale pouze pro vybrané specializace FIS

Počet předmětů: pět povinných předmětů

Státnice: skládají se z ústní zkoušky – její okruhy najdete na stránkách Multimediální laboratoře FIS VŠE a z prezentace projektu zpracovaného v rámci Multimediálního projektového semináře

8. Consulting

Specializace si klade za cíl především rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení, které jsou klíčem k úspěšnému řízení růstu a výkonnosti podniku. Zabývat se budete principy strategického myšlení, metodám, jak se vyvarovat rozhodovacích chyb nebo také definici strategického problému a navrhování cest k jeho řešení. „V České republice se
bohužel strategie a strategické myšlení prakticky vůbec neobjevují jako klíčové prvky vysokoškolského studia zaměřeného na management, jak je obvyklé na kvalitních business schools ve světě,“ komentoval specializaci při jejím otevření prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy Jiří Hnilica.

Výhody: spolupráce známých organizací, například Deloitte a Arthur D. Little

Podmínky pro zápis: je potřeba absolvovat výběrové řízení

Počet předmětů: čtyři povinné předměty a jeden volitelný (pro obor IT na FIS je připraven volitelný předmět Corporate Governance, pro ostatní obory ze všech fakult je určen předmět Competitive and Business Inteligence)

Státnice: aktuální informace budou k dispozici na stránkách Katedry strategie 

9. Manažerská psychologie a sociologie

Tato vedlejška je vhodná pro všechny, které láká pozice v managementu například jako personalista nebo jako pracovník marketingu, kde je potřeba umět jednat s lidmi, ale i pro ty, které zajímá oblast psychologie a sociologie nebo osobní rozvoj. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny jak na teorii, tak na reálném využití interaktivních a tréninkových metod. „Ve skupince jsme měli za úkol se s někým domluvit a vyjednat něco co chceme. Pak výsledek prezentovat před třídou,“ komentuje specializaci její absolvent Jirka. „Na hodinách jsme se ale třeba i učili, jak si vyjednat vyšší plat,“ dodává.

Výhody: vedlejška vás naučí zvládat sebeřízení, což je pro práci manažera nutná dovednost, budete schopni aplikovat své znalosti během vedení výběrového pohovoru, sdělovat zpětnou vazbu, řešit konfliktní situace.

Podmínky pro zápis: bez omezení

Počet předmětů: sedm povinných předmětů

Státnice: Soubor s okruhy ke zkoušce je možné stáhnout na stránkách Katedry manažerské psychologie a sociologie 

10. Projektový management

Pro získání potřebných znalostí a dovedností pro řízení projektů v praxi. Řešit budete hlavně příklady, případové studie a také virtuální i reálné projekty, do kterých se budete moci zapojit přímo formou praxe ve vybraných organizacích. „Účastníci se naučí fungovat v různých rolích – od vedoucího týmu zodpovědného za všechny termíny, až po týmového hráče. Garance toho, že se v nějaké roli „najdete“, je téměř stoprocentní,“ říká absolventka specializace.

Výhody: možnost diskuze s projektovými manažery a dalšími experty z praxe přímo na hodinách, projektová praxe ve vybraných organizacích

Podmínky pro zápis: bez omezení

Počet předmětů: pět povinných předmětů

Státnice: zkouška se skládá ze čtyř povinných předmětů

Žebříček deseti nejoblíbenějších vedlejšek v zimním semestru 2017/2018:

Vedlejší specializace Fakulta Kapacita Obsazenost 
1. Personální management FPH 60 100%
2 Podnikání FPH 50 100%
3. Řízení kvality softwaru FIS 50 100%
4. Marketing FPH 37 100%
5. Komerční komunikace FMV 27 100%
6. Sales Management FPH 25 100%
7. Multimediální komunikace FIS 25 100%
8. Consulting FPH 18 100%
9. Manažerská psychologie a sociologie FPH 70 97%
10. Projektový management FPH 50 78%

Další tipy na vedlejší specializace najdete na těchto stránkách v rubrice „Vedlejšky“.

Mohlo by vás zajímat: