Žebříček iListu: Mezi kurzy FISu nejvíce trápí statistika v angličtině

27. 4. 2017 | | Zprávy ze školy pocitac, hacker

Deset nejtěžších předmětů vyučovaných na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské již znáte. Z kurzů Fakulty informatiky a statistiky (FIS) studenty v zimním semestru nejvíce potrápila Statistika v angličtině. Úspěšně ji nedokončilo 46,6 procenta studentů.

Třetina studentů propadla u předmětu Informační a komunikační technologie. Problémy bakalářům přinesly také předměty Matematické základy informatiky (29,8 procenta studentů neuspělo) a Základy demografie (26 procent nesplnilo). V žebříčku se nachází častěji informatické předměty než statistické. Jedním z důvodů je, že řada předmětů, které skládají statistici, nesplňovala podmínku alespoň třiceti studentů u závěrečného testu nebo zkoušky.

Deset nejtěžších kurzů vyučovaných Fakultou informatiky a statistiky:

  Název Kód Neúspěšnost (v %)
1. Statistika (v angličtině) 4ST601 46,55
2. Informační a komunikační technologie 4IZ110 32,54
3. Matematické základy informatiky 4EK112 29,81
4. Základy demografie 4DM201 26,02
5. Informační management 4SA415 25,45
6. Informatika 4IT302 24,80
7. Užití MS Excelu v podnikové praxi 4IT110 24,75
8. Databáze 4IT218 24,00
9. Diplomový seminář KIT 4IT515 23,61
10. Informatika (v angličtině) 4IT152 23,08

Metodika:
Při sestavování přehledu nejtěžších kurzů na VŠE jsme porovnávali všechny předměty, kde se závěrečného testu nebo zkoušky v předchozím semestru  zúčastnilo alespoň třicet studentů. Celkem se analyzovalo 575 předmětů na všech šesti fakultách ekonomky. U každého z těchto kurzů jsme zjistili, jaké procento studentů, kteří se jej pokusili ukončit, dostalo známku 4. Jinými slovy, jaký podíl studentů předmět nezvládl.

Přehled nejtěžších předmětů na celé Vysoké škole ekonomické se dozvíte v novém iListu, který je právě v prodeji!

Mohlo by vás zajímat: