Žebříček VŠ nás poškodil, tvrdí dvě fakulty VŠE

13. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Projekt žebříčků vysokých škol publikovaný Lidovými novinami začátkem února měl pomoci budoucím studentům při výběru školy: 1. února byl určen zájemcům o studium ana ekonomických fakultách, 3. února noviny zveřejnily pořadí nejlepších fakult s IT obory. Zpracovatelem studie byla agentura SC&C, která brala v úvahu například podíl gymnazistů, obtížnost přijímacích testů či prestiž oboru.

Projekt žebříčků vysokých škol publikovaný Lidovými novinami začátkem února měl pomoci budoucím studentům při výběru školy: 1. února byl určen zájemcům o studium ana ekonomických fakultách, 3. února noviny zveřejnily pořadí nejlepších fakult s IT obory. Zpracovatelem studie byla agentura SC&C, která brala v úvahu například podíl gymnazistů, obtížnost přijímacích testů či prestiž oboru. Články nás poškodily, shodují se však dvě z fakult VŠE.

Do žebříčku sedmi nejlepších ekonomických fakult se například vešla jen Fakulta podnikohospodářská a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, naopak Fakulta národohospodářská nebyla do výběru zařazena. Po prostudovaní článku proto požádal Lidové noviny o omluvu její proděkan pro pedagogiku Ing. Miroslav Svoboda. „Vynecháním FNH ze seznamu došlo k jejímu poškození v očích zájemců o studium,“ zdůraznil. Ve své žádosti o omluvu adresované Lidovým novinám dokazoval, že některé výpočty provedené autorkou byly nesprávné a požadoval po deníku nápravu.

Stejně se k žebříčku nejlepších fakult s IT obory postavil také v té době ještě děkan Fakulty statistiky a informatiky prof. Richard Hindls. „Skutečnost, že naše fakulta byla v žebříčku opominuta, chápeme jako poškození jejího dobrého jména a výrazné ohrožení výsledků přijímacího řízení v roce 2006, neboť klesne počet kvalitních uchazečů o studium na naší prestižní fakultě. Žádáme proto o publikování omluvy vaší redakce (…),“ píše se v dopise adresovaném Lidových novinách. Reakci na protesty otiskly Lidové noviny v pátek 17. února. Autorka studie, socioložka agentury SC&C Jana Hamanová v něm jako hlavní důvod, proč nebyly ve výčtu zmíněny dvě fakulty VŠE, udává zvolenou metodiku výzkumu. „Příprava metodiky takového projektu je obtížná záležitost (…),“ píše dále v článku autorka a slibuje pro příště „maximální objektivitu“. Na její vyjádření reaguje Miroslav Svoboda: „Podobné analýzy mají rozhodně velký význam a měly by se provádět opakovaně. Ale jen s podmínkou, že ji autoři udělají poctivě a věrně.“

Mohlo by vás zajímat: