Žižkovská menza zůstane zavřená do konce listopadu

19. 10. 2004 | | Nezařazené

Rekonstrukce a práce na nástavbě menzy se opězpomalily. Původní termín stanovený v květnovém časovém plánu výstavby počítal s uvedením menzy do provozu k 1. říjnu. „Během stavby nastaly určité problémy, se kterými se v projektu nepočítalo,“ uvedla pouze ing. Milena Petrasová, vedoucí Investičního oddělení VŠE. Hlavní stavbyvedoucí ing. Pavel Kafka „nezpochybňuje termín dokončení a zprovoznění menzy k 1. listopadu 2004“.

Menza v Italské ulici by podle posledních informací měla být otevřena až 29. listopadu.

Rekonstrukce a práce na nástavbě menzy se opět zpomalily. Podle zatím posledního oficiálního prohlášení vedení VŠE bude možné plný provoz menzy zahájit nejdříve 29. listopadu.

Zcela původní lhůta dokončení k 1. říjnu byla přitom už jedou o měsíc prodloužena. O tom jsme vás informovali v říjnovém Studentském listu. „Během stavby nastaly určité problémy, se kterými se v projektu nepočítalo,“ uvedla tehdy pouze ing. Milena Petrasová, vedoucí Investičního oddělení VŠE. Zároveň dodala, že při kontrole plnění plánu uskutečněné vedením školy 23. září potvrdil hlavní stavbyvedoucí ing. Pavel Kafka, že „nezpochybňuje termín dokončení a zprovoznění menzy k 1. listopadu 2004“. Vedoucí menzy Vladimír Hanus ze společnosti Eurest k tomuto říkal: „Prozatím se počítá se zahájením zkušebního provozu kolem 25. října, abychom do zahájení běžného provozu k 1. listopadu mohli vše řádně vyzkoušet.“

Práce na nástavbě menzy jsou v plném proudu a budou pokračovat i po zprovoznění menzy. Nové třetí patro budovy menzy je totiž součástí projektu Rajské budovy a obě stavby budou kolaudovány společně. O možných negativních vlivech, které by stavba mohla mít na provoz menzy, ing. Petrasová prohlásila, že se jim budou snažit předcházet.

Mohlo by vás zajímat: