Zloděje neodradila ani spící studentka

6. 10. 2009 | | Nezařazené

Studenti, kteří bydlí na kolejích, by měli být obezřetnější.
Některé bloky totiž zaznamenaly krádeže a neoprávněná vniknutí. SÚZ
žádná speciální opatření nechystá.

Případy krádeží a vniknutí do pokojů hlásí bloky III. F a Jarov I.
D. „Na koleji Jarov III. F byl v květnu odcizen notebook, a to
z nezamčeného pokoje, kde spolubydlící poškozené tvrdě spala a ničeho
si nevšimla. Poškozená byla v té době mimo Prahu,“ uvádí vedoucí
provozního oddělení Správy účelových zařízení (SÚZ) Ivan
Matějů.

Dotyčná studentka tuto verzi potvrdila. „Uznávám, že je to
částečně naše vina, protože jsme se nezamykali. Koule na dveřích nám
dávala pocit, že se dovnitř nikdo bez klíče nedostane. A vůbec mě
nenapadlo, že by se na kolejích kradlo,“ přiznává okradená studentka,
která si nepřála být jmenována. Podle informací Michala Bobka, předsedy
kolejní rady Jarova III. F, pronikl zloděj přibližně do pěti pokojů.
„Případ byl policii nahlášen, ta situaci řešila hned následující den.
Nepodařilo se ovšem zajistit žádné indicie, které by vedly k dopadení
pachatele,“ doplňuje Bobek.

Přitom právě blok III. F je společně s Jarovem III. G chráněný
nutností odemknout si hlavní vchodové dveře. „Problém je v tom, že
pokud jde skupinka lidí, stačí, aby odemknul jeden člověk, a ostatní
projdou s ním. To byl pravděpodobně způsob, jakým prošel pachatel na
kolej,“ spekuluje Bobek.

Za odcizený počítač obdržela studentka alespoň částečnou náhradu.
„Vedoucí koleje mi poradila, abych podala žádost na právní oddělení
SÚZ. Nakonec jsem jako odškodnění dostala třetinu původní ceny
notebooku,“ uvádí.

Koule místo klik

O jiném případu na bloku Jarov I. D informuje upozornění na stránkách
kolejí. „V nočních hodinách pronikl na pokoj nechtěný návštěvník.
Proto Vás žádáme, abyste si všímali lidí vcházejících s Vámi do
budovy a v případě výskytu podezřelého individua kontaktujte vrátnou,“
varuje krátká zpráva. Kolejní rada se k této věci vyjadřuje pouze v tom
smyslu, že se jedná o preventivní opatření, které má studenty přimět,
aby byli obezřetnější.

Pokoje na bloku I. D, stejně jako na Roosveltově koleji, jsou co do
bezpečnosti znevýhodněny tím, že dveře se z obou stran otevírají na
kliku. Proto zde častěji než jinde dochází k drobnějším krádežím.
„Nyní se však pracuje na tom, aby byly kliky vyměněny za koule a nebylo
tak možné se do pokoje zvenku dostat,“ představuje nové bezpečnostní
opatření Iva Šteflová, předsedkyně kolejní rady Jarova I.

Zamykání je nejúčinnější

O dalších krocích, které by posílily bezpečnost ubytovaných a jejich
majetku, SÚZ neuvažuje. „Na kolejích k případům krádeží občas
dochází, ale ve většině z nich jsou odcizeny věci z neuzamčených
pokojů. Nelze také vyloučit, že některými pachateli jsou i náhodné
známosti studentů, ,propašované‘ na kolej,“ shrnuje Matějů a dodává,
že podle kolejního řádu je ubytovaný povinen při každém opuštění
pokoje, není- li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit okna a
balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku. Toto se podle
Matějů týká i uzamykání pokoje během spánku.

Po své zkušenosti považuje zamykání za nutnost i okradená studentka.
„Očekávala jsem, že se po krádeži začnou kontrolovat kolejenky. K tomu
však nedošlo. Poučila jsem se alespoň v tom smyslu, že dveře zamykám na
co nejvíc západů. Myslím také, že by studenti měli být v tomto ohledu
více informováni,“ navrhuje studentka.

Se zamykáním jako nejúčinnějším způsobem ochrany souhlasí i Michal
Bobek. „Proti ostatním opatření jako zavedení turniketů, vstupu na karty
nebo instalaci kamer hovoří jejich vysoká nákladnost, ale také neochota
studentů, kteří se pak cítí pod velkým dohledem,“ vysvětluje.

Mohlo by vás zajímat: