Změna oboru v rámci studia je komplikovaná

15. 9. 2018 | | Zprávy ze školy Terminy, prvácké číslo

Vybrat si obor a fakultu není snadné a jeho případná změna není o nic jednodušší. Nejsnazší je přestup na Národohospodářskou fakultu a v rámci ní. Naopak nepřípustná je změna oboru v rámci Fakulty mezinárodních vztahů a v rámci Fakulty podnikohospodářské. Studenti Fakulty informatiky a statistiky mohou měnit obor v rámci fakulty vyjma oboru Multimédia. Na Fakultě financí a účetnictví rozhoduje o přestupu počet bodů z přijímacího řízení.

Obecně na Vysoké škole ekonomické (VŠE) platí, že v případě přestupu z jedné fakulty na druhou je téměř vždy potřeba vykonat přijímací zkoušku. Výjimkou je Národohospodářská fakulta, která si takové nároky neklade. Postup při změně oboru není nijak komplikovaný. Stačí podat elektronickou žádost přes InSIS v sekci Portál studenta. Všichni studenti bakalářského i magisterského studia na VŠE mohou až do konce svého třetího semestru přestoupit na jakýkoliv jiný obor, který spadá pod tuto fakultu.

Je potřeba se ale předem informovat o odlišnosti studijních plánů jednotlivých oborů. Pokud student před změnou oboru už odstudoval předměty, které nejsou součástí studijního plán nového oboru, odečtou se mu za ně rezervní kredity. Pokud je takových předmětů mnoho, může taková situace ohrozit úspěšné dostudování.

Změna oboru je za určitých podmínek možná

Změnit obor v rámci Fakulty financí a učetnictví je možné v případě, kdy student získal u přijímacích zkoušek v roce, kdy byl na fakultu přijímán, dostatečný počet bodů. Je totiž nutné splňovat bodový limit stanovený pro přijetí na obor, kam student přestupuje. „Je třeba si především uvědomit, že student nemá na změnu oboru nárok. Změnu oboru schvaluje na žádost studenta děkan fakulty a je ji třeba vnímat jako zcela mimořádnou záležitost,“ vysvětluje proděkanka pro studijní pedagogickou činnost Fakulty financí a účetnictví Dana Dvořáková.

Měnit obor v rámci fakulty nabízí také Fakulta informatiky a statistiky. Veškeré přestupy schvaluje proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, poté co vše odsouhlasí garant oboru, odkud student přestupuje a stejně tak i garant oboru, na který chce přestoupit. Výjimkou je obor Multimédia v ekonomické praxi, kam se jinak než pomocí přijímací zkoušky nedostanete. Student si pak může nechat uznat předměty, ze kterých získal lepší známku než „dobře“ přes e-žádost, kterou najdete v informačním systému InSIS.

Přestup není možný

Na Fakultě mezinárodních vztahů nejsou v současné době přestupy bez vykonání přijímací zkoušky povoleny. Dříve byl ale přestup bez přijímaček na druhé fakultě možný. „Jedinou možností je ukončení původního studia a přihláška na studium nové. V něm mohou být uznány shodné předměty splněné lépe než za tři,” říká Pavel Hnát, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů.

Ani na Fakultě podnikohospodářské nelze obor měnit. “Platí, že studium příslušného oboru je možné pouze na základě přijímacího řízení a přestup tak není možný. Důvodem, kromě jiného, jsou rozdílné přijímací zkoušky,” vysvětluje důvod děkan třetí fakulty Ivan Nový.

 

Mohlo by vás zajímat: