Změny na FMV se dotknou státnic i závěrečných prací

22. 10. 2019 | | Zprávy ze školy Den s VŠE

S novým akademickým rokem nepřivítala Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) jenom řadu prváků, ale i několik nových pravidel, která zasáhnout skoro všechny studenty napříč ročníky i obory. Změny studenti pocítí u státnic nebo při psaní závěrečných prací, někteří i ve svých peněženkách. Přečtěte si, na co si dávat pozor.

Dobré zprávy to jsou zejména pro ty s výbornými známkami, kteří dosáhnou na prospěchové stipendium. Jeho výše totiž tento akademický rok vzroste o 1000 Kč na 4000 Kč respektive 3000 a 2000 podle prospěchu.  Zároveň za ukončení studia s vyznamenáním budou studenti odměněni částkou 2000 Kč pro bakaláře a 5000 Kč pro inženýry. Vyšší částku při dobrém prospěchu dostanou i studenti vyjíždějící na výměnné pobyty do zámoří. Pokud měli za minulý akademický rok průměr lepší než 1,5, dostanou k základnímu měsíčnímu příspěvku 10 000 Kč ještě 5 000 Kč navíc.

Další změna se však dotkne všech, nejen premiantů. Týká se totiž vedlejších specializací.Nově z nich studenti nebudou skládat státní závěrečnou zkoušku, ale zkoušku souhrnnou. Obsah zůstane stejný, ale zkoušku bude potřeba mít zdárně za sebou ještě než půjde student ke státnicím z hlavního oboru. Týká se to však pouze těch studentů, kteří si „vedlejšku“ zapíší tento semestr a později.

Kromě toho si studenti chystající se ke státní závěrečné zkoušce musí nechat do e-žádosti potvrdit od studijní referentky splnění  všech povinností. Novinka to však bude pouze pro bakaláře, studentů navazujících programů se tato povinnost týká už dlouho.

Certifikát už není potřeba

Chystáte se na psaní bakalářské, diplomové nebo disertační práce? Pak si raději pospěšte a domluvte se s vedoucím co nejdříve. Od tohoto semestru se totiž sníží maximální počet prací, které může jeden vedoucí vést, na osmnáct. To ale platí jen u bakalářek, diplomek může vést jeden vyučující maximálně dvanáct a disertaček dokonce jenom pět.

Podle proděkana pro studium Pavla Hnáta ale není potřeba se bát, že by nové opatření přineslo komplikace. „Vyučující jsou na změnu připravení a kapacita pro vedení prací je dostatečná,“ ubezpečuje. Zároveň dodává, že stejně jako změna o zkoušce z vedlejší specializace, toto pravidlo vychází z novely studijního a zkušebního řádu a týká se tedy všech fakult.

Závěrečných prací se týká i další změna, ta tentokrát zůstává pouze na fakultě. Týká se těch studentů, kteří by závěrečnou práci raději než v češtině vypracovali v jiném cizím jazyce. Dosud bylo v takovém případě potřeba doložit certifikát na úrovni C1 v rámci Společného evropského referenčního rámce, nyní můžou studenti psát práci v těch jazycích, ze kterých dělali přijímačky. Pokud by měli zájem o jiný jazyk, přece jen budou certifikát potřebovat. Podle Hnáta si fakulta od tohoto ústupku slibuje nárůst studentů, kteří možnosti psát práci v cizím jazyce využijí. Důkazem je i jedna ze studentek magisterského programu Mezinárodní obchod, která rozhodnutí přivítala s otevřenou náručí: „O tom, že bych psala anglicky, jsem uvažovala už u bakalářky, ale nechtělo se mi dělat certifikát. Takhle o tom můžu začít reálně uvažovat.“

Mohlo by vás zajímat: