Změny ve společnosti Procter & Gamble

17. 1. 2000 | | Kariéra, Rozhovory

1. listopadu 1999 se pražská pobočka společnosti Procter & Gamble stala součástí regionální skupiny Central Europe South. O vlivu tohoto začlenění na aktivity firmy a zejména o změnách v pracovních příležitostech, které toto začlenění přinese, jsme hovořili se Stefanem Meyerem, marketingovým ředitelem společnosti.

1. listopadu 1999 se pražská pobočka společnosti Procter & Gamble stala součástí regionální skupiny Central Europe South. O vlivu tohoto začlenění na aktivity firmy na území naší republiky a zejména o změnách v pracovních příležitostech, které toto začlenění přinese, jsme hovořili se Stefanem Meyerem, marketingovým ředitelem společnosti Procter a Gamble pro Českou republiku a Slovensko.

Co bude nejvýznamnější a nejviditelnější změnou vzniku regionální skupiny Central Europe South?

Nejprve je třeba vysvětlit, že vznik regionu CES, který zahrnuje Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko, je součástí globální restrukturalizace společnosti Procter & Gamble. Výsledkem by měl být přechod od řízení na základě zeměpisného rozčlenění k řízení na základě výrobkových kategorií. Nejviditelnější změnou bude vznik Global Business Unit v Budapešti. Tato GBU bude vytvářet společnou marketingovou strategii pro výrobky naší společnosti v celém regionu CES. Prakticky to znamená, že řada činností z oblasti marketingu bude přenesena z Prahy do Budapešti, což bude zároveň znamenat přesun přibližně 25 % zaměstnanců pražské pobočky do Maďarska.

Co vedlo společnost Procter & Gamble k tak zásadnímu kroku?

Hlavní výhodou vytvoření regionu CES je využití synergických efektů, ukončení duplikace činností v jednotlivých zemích regionu. Dám vám příklad: v Praze máme x brandmanažerů, ovšem značek x + n. A o těchto n značek se prostě nemůžeme starat tak, jak bychom si představovali. Pro relativně malý trh ČR a Slovenska by bylo neefektivní zaměstnávat další brandmanažery. A obdobná situace byla i v okolních zemích. Vytvoření GBU v Budapešti nebude znamenat propouštění zaměstnanců či úsporu nákladů, ale bude znamenat možnost efektivně pracovat na marketingu všech značek, které naše společnost prodává.

Podívejme se na celou situaci z pohledu studenta uvažujícího o nástupu do společnosti Procter & Gamble.

Studenti zvažující nástup do marketingového oddělení naší firmy, musí počítat s tím, že začnou svojí kariéru v Budapešti. Je to možnost začít budovat mezinárodní kariéru ihned po absolvování vysoké školy. Přitom výhodou Budapešti je, že mentalita obyvatel je velice podobná jako v České republice a není to zas tak daleko od domova. Samozřejmě si uvědomujeme, že práce v zahraničí je spojena s řadou překážek a vycházíme při jejich překonávání našim zaměstnancům všemožně vstříc. Hradíme náklady na stěhování, pomáháme při hledání bytu a vyřizování administrativních záležitostí, podporujeme studium místního jazyka a sžití s novým prostředím, významná je i podpora kontaktu s domovem.

Znamená přesun části aktivit společnosti Procter & Gamble do zahraničí snížení počtu přijímaných pracovníků?

Vůbec ne. Jak jsem již říkal, cílem této operace není snížení počtu zaměstnanců. Navíc do Budapešti se přesunuje pouze část marketingového oddělení, takže řada pracovních příležitostí v Praze zůstává. Nadto již bylo rozhodnuto, že v Praze bude umístěno jedno z center Global Business Support společnosti Procter & Gamble. Tato centra se budou zabývat podporou činností naší společnosti v globálním měřítku. Vzhledem k tomu, že celá struktura se nyní dokončuje, je jasné pouze to, že pražské GBS bude mít celoevropskou působnost. Přesná náplň práce nyní ještě známa není, mohly by to být finance či IT, ale třeba také něco úplně jiného, nerad bych nyní předbíhal událostem. Rozhodně to ale vypadá, že získávání pracovníků budeme muset spíše rozšířit než omezit.

Mohlo by vás zajímat: