Známky výjimečně nerozhodují o ničem

4. 12. 2008 | | Nezařazené

Základní pravidla registrací a zápisů na VŠE, podle kterých jsou studentovi předměty přiděleny nebo nepřiděleny, jsou tři, dále rozhoduje pseudonáhodný výběr. Možnost chyby je téměř vyloučena.

Základní pravidla registrací a zápisů na VŠE, podle kterých jsou studentovi předměty přiděleny nebo nepřiděleny, jsou tři, dále rozhoduje pseudonáhodný výběr. Možnost chyby je téměř vyloučena.

Pro registraci předmětu je nejdůležitější to, v jaké třídě se nachází, tedy ve kterém kole automatizovaného zápisu registrace proběhne. Po třídě předmětu rozhoduje dále počet získaných kreditů ke dni automatizovaného zápisu a posledním kritériem je počet ztracených kreditů. Dále už potom vše záleží na pseudonáhodném výběru. Systém také zohledňuje, zda jde o ECTS kredit, který má sníženou váhu, aby byl srovnatelný se „starým“ kreditem. Výpočetní centrum VŠE vylučuje, že by mohlo docházet k chybám.

Třídy, do kterých se předměty řadí, jsou tři, přičemž zobecněně platí, že v první skupině jsou předměty celoškolsky povinné, oborově povinné a jazykové. Ve druhé skupině se potom nachází předměty oborově volitelné a ve třetí skupině předměty celoškolsky volitelné. Kvůli této skutečnosti máme tedy tři kola zápisů.

Při registracích jde především o zjištění zájmu o dané předměty. Studenti, kterým program po prvním automatizovaném zápise (AZ) nepřidělil žádaný kurz, mají tedy téměř stoprocentní šanci, že budou kapacity předmětu přidány. „Obecně se snažíme o to, aby byla alespoň u masových celoškolsky povinných předmětů otevřena taková kapacita kurzů, jaká byla požadována v součtu všech požadavků od studentů,“ dodává Karel Nenadál, ředitel Výpočetního centra VŠE.

Druhé kritérium, počet získaných předmětů ke dni AZ, může být ale problematické. Především tedy mezi letním a zimním semestrem, kdy ještě neskončilo zkouškové období. Občas totiž dochází k tomu, že studentovi nebyly zapsány kredity za některé úspěšně absolvované předměty. Díky tomuto kritériu také mají nepřímou výhodu studenti vyšších ročníků, protože jich za celé studium měli možnost získat více. Kritériem, na kterém tedy při AZ vůbec nezáleží, jsou známky.

ECTS kredit má váhu dvě třetiny
Protože pravidly uvedenými výše by byli znevýhodněni studenti v jiném než ECTS programu, kde je počet kreditových poukázek vyšší, a také posluchači magisterského studia, kteří mají na studium méně semestrů než studenti bakalářských programů, provádí se navíc určité korekce. „U ECTS kreditů se jejich počet vynásobí dvěma třetinami, aby byly srovnatelné s těmi starými, a u studentů navazujícího magisterského studia se potom přičítá určitá konstanta,“ vysvětluje Nenadál.

„Možnost chyby samozřejmě není nevylučitelná, ale zatím jsme nemuseli nic zásadního řešit. Myslím si, že pravděpodobnost je tak malá, že pravděpodobnost teroristického útoku na školu je vyšší,“ tvrdí dále Nenadál. Správný chod programu navíc náhodně kontrolují pracovníci Výpočetního centra, proto je také na AZ vyhrazen většinou jeden celý den.

Má-li však student pocit, že byl nějakým způsobem poškozen, může se obrátit na systémového integrátora dané fakulty, který celou záležitost může prozkoumat a případnou chybu zpětně dohledat. Pokud by student navíc konkrétní předmět opravdu kvůli vážnému důvodu potřeboval a nemohl si ho zapsat nebo mu nebyl přidělen, může si podat prostřednictvím studijní referentky oficiální žádost děkanovi o individuální zápis do kurzu.

Jaké máte zkušenosti se zápisem předmětů?

Mohlo by vás zajímat: