Znovuzvolený děkan NF Ševčík nebude členem Vědecké rady VŠE

13. 5. 2022 | | Zprávy ze školy Miroslav Ševčík

Edit: Doplnili jsme vyjádření pana rektora.

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické (VŠE) se kromě dalších členů tradičně skládá také z děkanů jednotlivých fakult. Budoucí děkan Národohospodářské fakulty (NF) Ševčík v ní však působit nebude. Sám se rozhodl rezignovat, podle informací Deníku N z důvodu „lživé a manipulativní kampaně, kterou vedou některá média“. Později rektor VŠE Dvořák doplnil, že jmenování vědecké rady je významný akt a není žadoucí, aby byl čímkoli narušen, proto ho sám docent Ševčík požádal o stažení návrhu na jeho jmenování.

Na dubnovém zasedání Akademické senátu (AS VŠE), ze kterého jsme vám přinesli živý přenos, přednesl rektor Dvořák návrh na jmenování členů do Vědecké rady VŠE. Původně se měl návrh schalovat jako celek. Po následném představení členů však studentský senátor Pokorný za Fakultu podnikohospodářskou navrhl, aby se hlasovalo jednotlivě po jménech. V tomto názoru ho podpořilo několik dalších členů včetně profesora Marka, který zmínil, že hlasování tímto způsobem již v minulosti proběhlo. „Chtěl jsem, aby každý mohl vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s každým členem Vědecké rady. Ve Vědecké radě VŠE jsou opravdu kapacity ve svém oboru. Za akademickou část je tam plno skvělých lidí s širokou publikační činností,“ říká o svém rozhodnutí senátor Pokorný.

Po následující pauze návrh prošel. Samotné hlasování o členech Vědecké rady se tak rozhodne na příštím zasedání AS VŠE, které proběhne 23. května. „Myslím si, že pan docent Ševčík by na příštím zasedání zvolen nebyl. A rozhodně za tím není „lživá a manipulativní kampaň“, jak tvrdí mluvčí NF, ale zdravý úsudek ostatních senátorů,“ dodává senátor Pokorný na otázku, zda věří, že by docent Ševčík byl na příštím zasedání AS zvolen, pokud by nyní sám nerezignoval. Spekulovalo se, že právě z důvodu jednotlivého hlasování po jménech se Ševčík rozhodl svou kandidaturu stáhnout, což ale jeho vyjádření pro Deník N popírá. „Kolem jmenování nového pana děkana probíhají v poslední době ve veřejném prostoru mnohdy velmi neobjektivní diskuse, které neprávem poškozují naši školu. Jmenování vědecké rady je významný akt a není žádoucí, aby byl čímkoli narušen. Proto mě docent Ševčík požádal o  to, abych návrh na jeho jmenování členem vědecké rady stáhl,“ osvětlil celou situaci rektor VŠE Dvořák.

V radě působí také proděkani, ale i externí členové, kterými jsou například ředitelé firem a rektoři pražských univerzit. Vědecká rada VŠE předává docentské a profesorské jmenovací dekrety, vyhlašuje výsledky v jednotlivých soutěžích, Cenu rektora za prestižní publikaci či Pedagoga roku. Dále navrhuje nové profesory, projednává Výroční zprávu o činnosti VŠE, Strategický záměr a jeho plán realizace a další.

Ševčík nahradí ve funkci děkana NF Chytila na začátku července. O problematice jeho znovuzvolení děkanem Národohospodářské fakulty vás budeme brzy informovat v připravovaném článku.

O vyjádření docenta Ševčíka jsme již požádali a průběžně jej doplníme.

Foto: Národohospodářská fakulta

Mohlo by vás zajímat: