Ztráty kolejí se do konce roku vyšplhají na 45 milionů korun, odhaduje ředitel SÚZ Ota Zima

19. 11. 2020 | | Zprávy ze školy Palachova_kolej_jarov_1

Pandemie koronaviru zasáhla Správu účelových zařízení (SÚZ) v době předem plánovaných rekonstrukcí. Už na jaře zaznamenaly koleje Vysoké školy ekonomické (VŠE) ztráty v důsledku odlivu studentů a nutného nákupu ochranných a dezinfekčních pomůcek. Opětovné uzavření pražských vysokých škol v září přineslo další ztráty. O tom, jak se s momentální situací SÚZ vyrovnává, zda pokračují rekonstrukce v plánovaném termínu, a jestli můžou mít finanční ztráty vliv na kvalitu ubytování, mluvil iList s jejím ředitelem Otou Zimou, vedoucím ekonomického oddělení Jaroslavem Klečkou a s vedoucím obchodního a ubytovacího oddělení Michalem Šmídem.

Ačkoliv výuka probíhá prakticky již druhý semestr distančně, počty studentů ubytovaných na kolejích se oproti předešlým rokům snížily o 30 procent. Oproti minulému semestru, kdy na kolejích pobývalo zhruba 2 400 studentů, je na kolejích momentálně zhruba 2 800 studentů s podepsanou smlouvou. Z toho 1 800 studentů na kolejích skutečně pobývá a zbylých 1 000 studentů je mimo koleje a čerpá slevy na kolejném.

Čerpání slev na kolejném je možné dvěma způsoby. Podle informací zveřejněných SÚZ pokud student nepodá výpověď z ubytování do konce listopadu, bude na kolejích smluvně vázán do konce ledna 2021 a nebude-li fyzicky přítomen, dostane slevu ve výši padesáti procent od listopadu do ledna. Pokud podá výpověď z ubytování do konce listopadu, obdrží slevu ve výši variabilních nákladů, která čítá čtrnáct korun za den.

Podle SÚZ mohou někteří studenti považovat za pozitivum fakt, že vzhledem k situaci je jich velká část na pokojích samotných. Důvodem je, že se jejich spolubydlící na kolejích často vůbec nevyskytují, i přesto, že si místo na kolej drží. Tvrdí také, že není důvod k obavám ze zhoršené kvality ubytování. „Výpadek v příjmech neovlivní kvalitu ubytování. Ta se naopak bude zvyšovat z důvodu probíhajících rekonstrukcí ubytovacích kapacit,“ míní Zima.

Koleje nejsou dalším ohniskem nákazy

Dle Zimy studenti nemusí mít strach o vlastní bezpečí, koronavirová opatření zatím koleje zvládají dobře. „Měli jsme obavy z nájezdů zahraničních studentů a zavlečení pandemie na koleje. Můžeme prohlásit, že se koleje VŠE doposud nestaly dalším ohniskem šíření nákazy,“ zdůrazňuje ředitel Zima. Do ochranných a dezinfekčních pomůcek bylo již nutné investovat částku zhruba tří milionů korun, ze dvou třetin na tento výdaj přispěla i škola. Ve zbytku roku by se mělo jednat o stovky tisíc korun.

Ke konci dubna SÚZ evidovalo ztráty ve výši 11,4 milionů, do srpna to bylo již 23 milionů. Celkové ztráty za kalendářní rok 2020 odhadují až do výše 45 milionů korun. Výpadek v příjmech jsou částečně sníženy omezením provozu kolejí, rozvoj je prakticky zastaven. Propouštění zaměstnanců bylo minimální, došlo spíše k racionalizaci práce. Do budoucna má vedení vizi zrušení recepcí na kolejích a větší digitalizace celého procesu ubytování a provozu kolejí. Refundace části osobních nákladů z vládního programu Antivirus pak budou za rok 2020 činit zhruba 3,2 miliony korun.

Finanční ztráty nemají vliv na rekonstrukce kolejí

Rekonstrukce Thalerovy i Palachovy koleje probíhají v termínu. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se stavba dostala do skluzu. Každý týden se konají pravidelné kontrolní dny, kde probíhá kontrola prováděných prací a upřesňuje se termín ukončení etapy,“ komentuje situaci Zima.

Co se týče organizace, harmonogramu a přístupu provádějících firem, dle Zimy. je zatím vše v pořádku. Stavební dodavatelé se potýkají s onemocněním svých pracovníků, termín ukončení však není ohrožen. „Jediné, co nás může zastavit, je případná nařízená karanténa stavebních firem, což by pro nás znamenalo velké komplikace vzhledem k návaznostem na další plánované rekonstrukce, především na zahájení rekonstrukce bloku A Palachovy koleje a zahájení rekonstrukce Eislerovy koleje,“ doplňuje Zima.

Závěrem ředitel Zima dodává, že fixní náklady, které tvoří energie, internet a zaměstnanci SÚZ, se z 80 procent pokrývají příjmy z kolejného od studentů. Pokud tedy dojde k jejich dalšímu snížení, bude tyto náklady problematické pokrýt.

Foto: Vysoká škola ekonomická v Praze

Mohlo by vás zajímat: