ISIC karty nerobíme

27. 1. 2005 | | Studentský život

Jednou z najstarších študentských organizácií pôsobiacich na našej škole je AIESEC. Bol založený s myšlienkou vzdelávania mladých ľudí a šírenia kultúrneho porozumenia. Jeho hlavnou náplňou je sprostredkovávanie zahraničných odborných praxí. Študenti tak získavajú skúsenosť s medzinárodným prostredím ako zamestnanci zahraničnej spoločnosti alebo prostredníctvom cudzincov pracujúcich u nás. Má zastúpenie v 84 krajinách sveta na 750 fakultách ekonomického zamerania.

Jednou z najstarších študentských organizácií pôsobiacich na našej škole je AIESEC. Bol založený s myšlienkou vzdelávania mladých ľudí a šírenia kultúrneho porozumenia. Jeho hlavnou náplňou je sprostredkovávanie zahraničných odborných praxí. Študenti tak získavajú skúsenosť s medzinárodným prostredím ako zamestnanci zahraničnej spoločnosti alebo prostredníctvom cudzincov pracujúcich u nás. Má zastúpenie v 84 krajinách sveta na 750 fakultách ekonomického zamerania.

Jedným zo zakladateľov pražskej pobočky bol aj doc. Mikuláš Pichanič, ktorý dodnes vyučuje na Vysokej škole ekonomickej. AIESEC Praha má v súčasnosti 47 aktívnych členov podieľajúcich sa na každodennom fungovaní tejto neziskovej organizácie. Sídlia v miestnostiach 402 a 404 v Starej budove.

AIESEC svojim členom poskytuje možnosť osobnostného a profesionálneho rozvoja. Každý týždeň sa konajú praktické tréningy. Členovia sa učia, ako si lepšie zorganizovať čas, ako sa správať v tíme alebo si cvičia prezentačné schopnosti. Väčšinu tréningov vedú bývalí členovia. Okrem toho sa nájde priestor aj na prípravu a realizáciu menších či väčších projektov. Vyskúšajú si, ako sa organizuje konferencia alebo zakladá nová pobočka.

Medzi najznámejšie a zároveň najväčšie projekty patria Career Days, veľtrh pracovných príležitostí, a Global Village, ktorá sa chystá na jeseň v priestoroch VŠE . V súčasnej dobe AIESEC Praha hostí zhruba desať praktikantov z celého sveta. Možnosť dostať sa do zahraničia majú aj samotní členovia. Niekoľkokrát do roka sa organizujú lokálne, národné a medzinárodné konferencie.

Prezidentkou AIESECu Praha je v súčasnej dobe Daniela Gorylová. Na vedení pražskej pobočky sa podieľa výkonná rada – tím šiestich ľudí. Každý z nich má na starosti jednu oblasť – financie, marketing, starostlivosť o zahraničných praktikantov a našich študentov, komunikácia s firmami. Úlohou rady je viesť celú pobočku a zabezpečiť jej chod do budúcnosti. Každý člen zotrváva na svojej pozícii len jeden rok. Rovnaký princíp funguje aj na nadnárodnej úrovni. Cieľom je umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí zapojiť a podieľať sa na riadení.

Každoročne sa koná nábor nových členov (recruitment) a nábor študentov (screening), ktorí by mali záujem odísť do zahraničia na odbornú stáž. Dĺžka praxe sa pohybuje od dvoch do osemnástich mesiacov. Študent može absolvovať prax v ktorejkoľvek krajine, kde má AIESEC zastúpenie. Výberové konanie prebieha na jeseň a na jar. Zúčasniť sa ho môžu nielen študenti 4. a vyšších ročníkov, ale aj čerství absolventi. V zásade sa dá prihlásiť na jeden zo štyroch typov praxí.

Management traineeship (MT) zahŕňa stáže predovšetkým v komerčných firmách so zameraním na marketing, financie, účtovníctvo, ľudské zdroje, organizačný a projektový manažment. Študent dostáva plat, ktorý mu pokryje náklady spojené s celým pobytom. Technical traineeship (TT) je pre študentov, ktorí chcú získať praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií a príbuzných odboroch ako napríklad design a tvorba webových stránok, vytváranie a obsluha siete, správa databází, programovanie atd.

Development traineeship (DT) je špeciálny program pre tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku v rozvojových krajinách. Prax prebieha v neziskových organizáciách a štátnej správe.

Educational traineeship (ET) sa sústreďuje na výuku a vzdelávanie. Študent má možnosť vyučovať cudzie jazyky a predmety s ekonomickým či IT zameraním na zahraničných školách, tiež vo firmách a na univerzitách.

Viacej informácií nájdete na aiesec.vse.cz.

Mohlo by tě zajímat: