Akademický senát hlasoval o reformě kolejního financování

17. 5. 2004 | | Nezařazené

Členové Akademického senátu VŠE nesouhlasí se stávajícím návrhem reformy financování vysokoškolského ubytování a stravování. Diskuze týkající se navrhované kolejní reformy byla součástí zasedání Akademického senátu (AS) v půli dubna. Senátoři vyjádřili téměř jednohlasně nesouhlas s jejím současným návrhem a zároveň podpořili myšlenku rozdělování dotací na koleje mezi studenty formou stipendií.

Členové Akademického senátu VŠE nesouhlasí se stávajícím návrhem reformy financování vysokoškolského ubytování a stravování.

Diskuze týkající se navrhované kolejní reformy byla součástí zasedání Akademického senátu (AS) v půli dubna. Senátoři vyjádřili téměř jednohlasně nesouhlas s jejím současným návrhem a zároveň podpořili myšlenku rozdělování dotací na koleje mezi studenty formou stipendií.

Zasedání AS VŠE předcházela jednání „malých“ senátů jednotlivých fakult. Tato jednání iniciovali především členové Kolejní komise AS a kvestor ing. Jiří Kříž. Také ministerstvo školství vyzvalo jednotlivé vysoké školy, aby se k připravované změně financování vyjádřily.

Projednávaná varianta reformy financování ubytování a stravování vysokoškoláků předpokládá rozdělení státních dotací studentům na základě několika podmínek: Student musí být občanem ČR nebo jiného státu Evropské unie a bydlet mimo okres sídla školy. Musí být také zapsán v prvním studijním programu nebo programu na něj navazujícím, a to bez možnosti předchozího neúspěšného studia. Právě výhrady k jednotlivým kritériím a absence analýzy celkového dopadu reformy (např. výše administrativních nákladů) vedly většinu senátorů i členy Kolejní komise AS VŠE k označení návrhu za „nedotažený“.

Jaký dopad bude mít nesouhlas senátu s reformou zatím není jasné. „Diskuze přišla poněkud pozdě,“ přiznal předseda Kolejní komise AS Richard Gažo. Ministerstvo chce totiž o reformě rozhodnout nejpozději do konce června tohoto roku.

Mohlo by tě zajímat: