Programy CEMS propojují akademické vzdělání s praxí

20. 11. 2002 | | Nezařazené

CEMS DAY 2002, který proběhl na Vysoké škole ekonomické v úterý 22. října, slavnostně představil a zahájil nový studijní program CEMS Master in International Management – CEMS MIM. Ten podle výkonné ředitelky CEMS Nicole de Fontaines znamená pro celou organizaci jakési „znovuzrození“. Samotný CEMS představuje společenství sedmnácti nejprestižnějších ekonomických a manažerských vysokých škol a více než padesáti nadnárodních společností.

CEMS DAY 2002, který proběhl na Vysoké škole ekonomické v úterý 22. října, slavnostně představil a zahájil nový studijní program CEMS Master in International Management – CEMS MIM. Ten podle výkonné ředitelky CEMS Nicole de Fontaines znamená pro celou organizaci jakési „znovuzrození“.

Samotný CEMS (Community of European Management Schools) představuje společenství sedmnácti nejprestižnějších ekonomických a manažerských vysokých škol přes Bergen a Dublin až po Varšavu a více než padesáti nadnárodních společností, které je zaměřeno na přípravu studentů na práci v evropském i celosvětovém prostředí. VŠE v Praze splnila podmínky CEMS a po náročném mezinárodním hodnocení se stala plnoprávným členem CEMS v roce 1998.

Základní aktivitou CEMS se stal společný program CEMS Master Degree, představující špičkové manažerské studium, na jehož tvorbě se podíleli společně akademičtí i podnikoví partneři. Program CEMS Master Degree, jako forma joint degree, dosud nabízel našim studentům – absolventům bakalářského studia a studentům ze zahraničí soubor předmětů zaměřených na mezinárodní aspekty ekonomie a managementu, zejména v evropském kontextu, vyučovaných v angličtině. Studenti měli možnost získat vedle diplomu VŠE také mezinárodně uznávaný diplom CEMS Master.

Po dvanácti letech úspěšné existence, kdy program CEMS Master Degree nesporně prokázal kvality zvolených metod výuky a jejich kombinace s praktickými aplikacemi, zasazenými do evropského, resp. mezinárodního prostředí, schválila akademická konference CEMS přípravu nové inovované struktury CEMS programu – CEMS Master in International Management. Vybíráni jsou do něj nejlepší studenti členských škol. Výuka je založena na propojení teorie a praxe. Spojení teoretického vzdělání s praktickými zkušenostmi umožní studentům získat nejen znalosti, ale i nezbytné dovednosti.

Co nový program zahrnuje?

Úvodní týdenní blokové semináře – cílem je umožnit studentům seznámit se s novými přístupy k managementu z různých interdisciplinárních a kulturních pohledů.

Akreditované klíčové kursy – cílem je poskytnout studentům možnost seznámit se formou komplexních případových studií s problémy z praxe. Tyto kurzy slučují jak praktické, tak teoretické poznatky nezbytné pro podnikatelský úspěch.

Povinnou součástí programu je rovněž složení náročných jazykových zkoušek ze dvou světových jazyků.

Podnikatelské projekty – mezinárodně složený studentský tým zpracovává ve spolupráci s vybranými podnikovými partnery podnikatelský projekt na zadané téma. Projekt je zpracováván v průběhu celého semestru a v závěru je týmem prezentován před zástupci podniku a pedagogy VŠE. Při zpracování studenti využívají konzultací jak v daném podniku, tak s učiteli. Cílem je podporovat práci studentů v mezinárodních týmech a rozvíjet jejich dovednosti pro vedení lidí, předat studentům praktické dovednosti nezbytné k úspěšnému nastartování jejich kariéry a práci v mezinárodním manažerském prostředí.

Semináře rozvoje dovedností – jsou orientovány především do oblasti interkulturálních dovedností, komunikačních a moderátorských technik, dovedností prezentačních a vyjednávacích.

Studium je dvousemestrální, přičemž jeden semestr student absolvuje na některé z členských škol CEMS.

Významnou součástí programu CEMS MIM je absolvování minimálně desetitýdenní zahraniční stáže v jedné firmě, zpravidla z řad podnikových partnerů.

Slavnostní ukončení studia – graduace – probíhá jednou za rok pro všechny studenty, kteří splnili všechny povinné součásti studia. V organizaci graduace, která je spojena s výroční konferencí a fórem pracovních příležitostí pro absolventy CEMS (Career Forum), se střídají jednotlivé členské univerzity. Pro rok 2003 byla pověřena organizací této události Vysoká škola ekonomická v Praze.

CEMS znamená přínos pro všechny strany

Absolvent programu CEMS MIM dosahuje nejen vysokého akademického standardu znalostí, ale získává i profesionální dovednosti, čímž zvyšuje svou kvalifikaci, získává výhodné postavení na trhu práce v oblasti mezinárodního podnikání a spoluvytváří předpoklady k budování úspěšné pracovní kariéry v náročném mezinárodním prostředí.

CEMS poskytuje Vysoké škole ekonomické v Praze měřítko úrovně nadstandardní vysokoškolské vzdělávací instituce, s jejíž vysokou kvalitou se chce dlouhodobě porovnávat. Spolupráce s partnerskými školami potvrzuje mezinárodní srovnatelnost výuky na VŠE, současně však vytváří tlak na další prohlubování kvality studia a inovaci programů.

Na programu CEMS podnikoví partneři oceňují především to, že vychovává budoucí generaci manažerů, která je připravena na řešení reálných problémů, má zkušenost ze zahraničního pobytu, je výborně jazykově vybavena a schopna komunikovat v různém kulturním prostředí.

CEMS umožňuje setkávání jak studentů v rámci programu CEMS MIM, tak mezinárodní spolupráci akademických pracovníků a manažerů partnerských firem. CEMS tak vytváří jedinečnou a ojedinělou mezinárodní síť partnerských vztahů akademické a manažerské sféry, jejíž využívání vede k obohacení studia a ke zvýšení kvalitativní úrovně jeho obsahu. CEMS tak představuje významný přínos pro všechny zainteresované skupiny, pro studenty, školy i podnikové partnery.

Mohlo by tě zajímat: