Čeští senátoři chtějí školné

23. 11. 2004 | | Nezařazené

Novela zákona o vysokých školách, kterou navrhují senátoři, je zařazena na pořad listopadové schůze poslanecké sněmovny. Mimo jiné umožňuje vybírat poplatky za studijní program pro studenty v bakalářských a magisterských programech. Mezi předkladateli návrhu figurují senátoři–akademici: bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška a prorektor Vysoké školy báňské Václav Roubíček.

Novela zákona o vysokých školách, kterou navrhují senátoři, je zařazena na pořad listopadové schůze poslanecké sněmovny. Mimo jiné umožňuje vybírat poplatky za studijní program pro studenty v bakalářských a magisterských programech.

Mezi předkladateli návrhu figurují senátoři–akademici: bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška a prorektor Vysoké školy báňské Václav Roubíček. Novela prošla díky hlasům pravicových senátorů, kteří v této komoře parlamentu tvoří většinu.

Výše školného by se odvíjela od současného výpočtu poplatků, tj. pět procent z příspěvku, který je poskytován státem každoročně na studenta s tím, že tyto poplatky mohou činit nejvýše trojnásobek, tedy patnáct procent z příspěvku. Zjednodušeně řečeno, studenti by platili zhruba od 3000 do 9000 korun za akademický rok. Výše školného by záležela na rozhodnutí konkrétní vysoké školy. Ta by si také mohla sama určit, zda školné vůbec vybírat chce. ,,Nelze mluvit o nepřiměřených výdajích, když za stejné situace tatáž věková skupina utrácí mnohem větší částky například za mobilní telefony a telefonování s nimi,“ komentoval možný dopad na studenty senátor Zlatuška. „Rozumní studenti, kteří chtějí v životě něco dokázat, kteří se chtějí uplatnit, podporují školné, protože v tom vidí zvýšení kvality škol a zlepšení vztahů pedagoga a studenta,“ pronesl při projednávání návrhu senátor Roubíček.

Novela by navíc školám přikazovala, aby 30 % z výnosu školného bylo vráceno zpět studentům ve formě sociálních stipendií. „Současný zákon neřeší žádná stipendia a je na libovůli a finančních možnostech vysoké školy, zda a jaká stipendia poskytne, zda sociální nebo prospěchová,“ podotknul předkladatel Roubíček.

Vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně, kde mají odpůrci školného (sociální demokraté a komunisté) výraznou převahu, se schválení tohoto návrhu neočekává.

Mohlo by tě zajímat: