Chcete složit státní závěrečnou zkoušku?

9. 1. 2004 | | Nezařazené

V magisterském studiu (podle plánů B, C i D) má státní závěrečná zkouška (SZZ) čtyři části: státní zkoušku z ekonomie, z vedlejší specializace, dvě státní zkoušky z předmětů hlavní specializace a obhajobu diplomové práce. Na zkoušku z ekonomie stačí mít zápočty z předmětů MIE403 a MAE405. Hlásí se na ni pomocí aplikace na zápis zkoušek, která je ke stažení na adrese http://nb.vse.cz/regzap.

V magisterském studiu (podle plánů B, C i D) má státní závěrečná zkouška (SZZ) čtyři části: státní zkoušku z ekonomie, z vedlejší specializace, dvě státní zkoušky z předmětů hlavní specializace a obhajobu diplomové práce.

Na zkoušku z ekonomie stačí mít zápočty z předmětů MIE403 a MAE405. Hlásí se na ni pomocí aplikace na zápis zkoušek, která je nainstalována na školních počítačích a ke stažení na adrese http://nb.vse.cz/regzap. Zrušit nebo změnit termín můžete nejpozději 21. den před konáním zkoušky. Přihlašovat se nebo měnit termín lze pouze dvakrát v průběhu 90 dní.

Na zkoušku z vedlejší specializace potřebujete získat 18 kreditů ve struktuře předepsané studijním programem. Přihlašování probíhá písemně na příslušné katedře. Výše jmenované státnice lze skládat kdykoliv v průběhu studia.

Zkoušky z hlavní specializace se dělají až na konci studia. Je třeba získat všechny kredity podle příslušného studijního plánu a mít od studijní referentky uzavřený index. Státnice z hlavní specializace a obhajoba diplomky se zpravidla konají ve stejný den.

Před svou první státnicí si u referentky vyzvedněte registrační list a nechte si potvrdit splnění podmínek pro její vykonání. Katedry do tohoto formuláře při zápisu zaznamenají závazný termín zkoušky (neplatí pro elektronické zápisy státnic) a předseda zkušební komise zapíše její výsledek.

Neúspěšně vykonanou část SSZ můžete opakovat maximálně dvakrát, nejdříve však deset týdnů od posledního pokusu. Státnice a obhajobu diplomky je třeba dokončit do jednoho roku od splnění poslední předepsané podmínky pro absolvovaní všech částí SZZ.

V bakalářském studiu podle plánů B a D záleží průběh závěrečné zkoušky na oboru studia. Bližší informace vám poskytne vaše studijní referentka.

Na státnici si nezapomeňte vzít index a registrační list. Taháky mějte raději v hlavě. Hodně zdaru!

Mohlo by tě zajímat: