Co dělá Centrální kolejní rada pro studenty

5. 5. 2004 | | Nezařazené

Kolejní radní fungují jako zprostředkovatelé mezi vedením kolejí a studenty. O jejich činnosti se ale obecně málo ví. Vlastně jenom to, že prý bydlí o prázdninách na kolejích zdarma. Funkce Centrální kolejní rady spočívá v zastupování zájmů studentů. Jejím jménem vystupuje podle statutu CKR předseda, který komunikuje se Správou účelových zařízení a jednotlivými kolejemi.

Kolejní radní fungují jako zprostředkovatelé mezi vedením kolejí a studenty. O jejich činnosti se ale obecně málo ví. Vlastně jenom to, že prý bydlí o prázdninách na kolejích zdarma.

Funkce Centrální kolejní rady (CKR) spočívá v zastupování zájmů studentů. Jejím jménem vystupuje podle statutu CKR předseda, který komunikuje se Správou účelových zařízení (SÚZ) a jednotlivými kolejemi.

Rada se skládá ze všech členů kolejních rad Jarov I, Jarov II, Jarov F, Jarov G, Vackov, Rooseveltova kolej (RK) a Jižní Město. Dohromady je to přibližně 20 až 30 studentů. Rada se schází na Jarově I, v bloku A. Podle slov jejího bývalého předsedy Zbyňka Pokorného tak často, jak je potřeba. Na schůzích rady se probírají společné záležitosti všech kolejí. Při hlasování má každá kolej jeden hlas.

Pokorný informoval, že Centrální kolejní rada například prosadila zavedení jednotného vstupného pro návštěvy (25 korun) nebo zrušení poplatků za rychlovarné konvice. CKR má podle Kolejního řádu také oprávnění kontrolovat financování kolejí. Na popud radních tak byla například zaslána kontrola na vedoucího RK ve věci nesrovnalostí v účtování letního ubytování.

Jak se přidělují koleje

„Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení ubytování je zcela v kompetenci SÚZ a řídí se předepsanými kritérii. Dojezdovou vzdálenost automaticky vypočítá speciální program, přičtou se body za zdravotní důvody a podle počtu lůžek se pak udělá v seznamu žadatelů čára,“ informuje expředseda CKR. Jeden člověk z rady, koordinátor, potom přidělí ubytovaným konkrétní kolej. Kolejní rady jednotlivých kolejí následně z excelovské databáze sestavují osazenstva pokojů, a to na základě preferencí uvedených v žádostech. „Koleje jsou ohodnoceny od nejlepší po nejhorší. Rozhoduje v jakém ročníku jsi, jestli chceš nebo nechceš internet, jestli jsi na té koleji už bydlel. Teoreticky bys neměl dostat horší kolej,“ objasňuje radní způsob rozdělování. Stížnosti studentů na přidělenou kolej, jsou podle něj z 90 procent neoprávněné. „Daný blok jim byl přidělen na základě toho, co si napsali do přihlášky. Ne vždy je možné zkombinovat všechny jejich požadavky,“ hájí se.

SÚZ si nechává nějaká volná místa pro ty, kteří se odvolají a pro ty, kteří se chystají přijet ze zahraničí už po zahájení akademického roku. Rozhodně se tedy vyplatí zkusit podat odvolání.

Letní ubytování zdarma

Bezplatné ubytování přes léto se netýká všech radních. Jedná se vždy o dva až tři lidi z každé koleje, na základě jejich vzájemné dohody. A co mají o prázdninách na starosti? „Jednak to, co v semestru – otevírají uzamčené pokoje zapomnětlivcům, dále přidělují koleje, pomáhají úřednicím při nastěhovávání a starají se o letní sklad,“ tvrdí radní.

Rooseveltova kolej

Zbyněk Pokorný je už třetím rokem členem kolejní rady Rooseveltovy koleje (KR RK). „V prváku jsem bydlel na Jižáku. Pak se otevřela RK. Společně se svými dvěma spolubydlícími jsme se chtěli podílet na tom, aby to tam nějak vypadalo.“ KR se podle jeho slov například zasloužila o získání peněz na vybavení posilovny, o zpřístupnění klubovny na RK pro studentské akce nebo o zpřístupnění terasy. „Není úplně lehké s naším vedoucím, panem Bauerem, vyjít,“ posteskne si radní.

Komunikace vázne

Vyskytly se stížnosti ohledně netransparentnosti voleb do kolejních rad a ohledně toho, že je o radách málo slyšet. „Pokud má student problém, kontaktuje KR a ona mu pomůže. Jiné povinnosti z jejího statutu nevyplývají. Vyvěšovat něco na nástěnky či tvořit web je něco navíc, rada za to nebere peníze,“ komentuje tuto situaci Pokorný.

Jděte do toho!

„Kdo se skutečně chce angažovat v záležitostech kolejního bydlení a něco změnit, ten si cestu vždycky najde,“ říká Pokorný. „Vždycky jsou věci, které by se daly dělat líp. Pokud jste nespokojeni se současnou situací, kandidujte do KR a snažte se to změnit,“ vzkazuje věčným nespokojencům.

Kontakt na své radní najdete na stránkách http://kumbal.vse.cz/kr a také u vedoucího koleje.

Mohlo by tě zajímat: