Diplomový seminář lze absolvovat přes Skype nebo ICQ

8. 4. 2011 | | Nezařazené

Posluchači navazujících magisterských programů na FMV si nově musí
nejpozději začátkem třetího semestru studia vybrat téma své diplomové
práce. Opatření platí i pro ty, kteří vyjedou do zahraničí nebo si
studium prodlouží.

Studenti, kteří nastoupili do navazujícího magisterského programu (NMP)
na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), musí nově absolvovat
šestikreditový předmět 22F500 – Diplomový seminář. Posluchač si
zapíše kurz v okamžiku, kdy si u vedoucího zadá téma své práce. Zápis
kurzu musí podle opatření děkanky FMV proběhnout nejpozději na začátku
třetího semestru NMP.

Seminář bude student navštěvovat v letním semestru, pokud si vybral
téma mezi listopadem a koncem března. Jestliže si zapsal téma práce
v rozmezí od dubna do října, bude se jej týkat semestr zimní. Během
Diplomového semináře vypracuje písemnou semestrální práci. Ta bude mít
formu projektu diplomové práce, tedy dokumentu o tom, jakým způsobem bude
diplomová práce vypracována. „Důvodem zavedení Diplomového semináře je
snaha fakulty zvýšit kvalitu diplomových prací,“ objasňuje Jiří Zeman,
proděkan pro pedagogickou činnost na FMV.

Třetí semestr na Erasmu
V mnoha případech se stává, že posluchač NMP stráví třetí semestr
studia na semestrálním výměnném pobytu v zahraničí. Na základě
pravidel totiž mohou zájemci vyjíždět právě během prvního nebo druhého
ročníku NMP. V takovém případě přichází v úvahu dvě možnosti.
Student si zapíše téma práce na začátku třetího semestru, seminář
však absolvuje až v tom následujícím, nebo stihne v průběhu třetího
semestru obojí. „S vedoucím své práce a za předpokladu jeho souhlasu pak
posluchač komunikuje elektronicky, v době ICQ nebo Skype neexistuje
technická bariéra komunikace,“ vysvětluje Zeman.

Stejný postup se týká také posluchačů, kteří si chtějí své studium
protáhnout nad standardní čtyři semestry. „V podobném případě
v zásadě nic nebrání zapsat si téma na začátku třetího semestru,
absolvovat seminář, ale práci odevzdat později,“ konstatuje Zeman. Podle
opatření děkanky se totiž do zadání diplomové práce uvádí nejbližší
možný termín jejího odevzdání.

Téma vybere fakulta
Pokud si posluchač do daného termínu, tedy do začátku třetího semestru
NMS téma své diplomové práce nezapíše, žádná sankce mu sice nehrozí,
vystavuje se však dvěma nebezpečím. „Podle příslušného opatření je
jedním rizikem, že mu bude téma i vedoucí práce stanoveno. Druhé riziko
pak představuje prodloužení studia,“ komentuje možnou situaci Zeman.

Kromě Fakulty podnikohospodářské byl na ostatních fakultách diplomový
seminář součástí studijního plánu již v předchozích semestrech. Na
FMV je novinkou až od letošního akademického roku, fakulta ho zavedla i pro
posluchače bakalářských programů.

Mohlo by tě zajímat: