Do práce se těší

21. 7. 2003 | | Zprávy ze školy

Jednou ze studijních referentek Fakulty informatiky a statistiky je Ing. Indra Žížalová. Je absolventkou VŠE, tehdejší Fakulty obchodní. Mohla by si už sice užívat zaslouženého důchodu, ale jak sama říká, práce ji baví a na konci víkendu se do práce těší. Ing. Žížalová se stará o zhruba 570 studentů inženýrského studia. Podle jejího názoru jde spíše o jakousi „smetánku,“ protože studenti, kteří přijdou po střední škole se musí takzvaně vypiplat.

Jednou ze studijních referentek Fakulty informatiky a statistiky je Ing. Indra Žížalová. Je absolventkou VŠE, tehdejší Fakulty obchodní. Mohla by si už sice užívat zaslouženého důchodu, ale jak sama říká, práce ji baví a na konci víkendu se do práce těší.

Ing. Žížalová se stará o zhruba 570 studentů inženýrského studia. Podle jejího názoru jde spíše o jakousi „smetánku,“ protože studenti, kteří přijdou po střední škole se musí takzvaně vypiplat. To znamená naučit je, jak vyplnit index, co je zápisový list a podobně.

Na otázku, zda jsou studenti čtvrté fakulty v něčem specifičtí, Žížalová odpovídá, že převážnou část tvoří muži. Není výjimkou, že na promoci je ze čtyřiceti absolventů pouze pět dívek. Největší problémy podle ní mají studenti se zápočtem z makroekonomie 2. Někdy se stane dokonce i to, že student má téměř hotové státnice z hlavní specializace a obhájenou diplomovou práci , ale kvůli ekonomii musí studium prodlužovat.

Ing. Žížalová dále poznamenává, že studenti se chovají slušně a jsou rádi, že jim referentky pomáhají. Ti, kteří přestoupili na Fakultu informatiky a statistiky z jiných fakult VŠE, jsou dokonce překvapeni, kolik času jim referentky věnují. Někdy se najdou i kuriózní studenti, jako například jeden, který už měl všechny státnice složené, ale chtěl přestoupit na pětileté studium , aby mohl bydlet na koleji.

Podle slov Ing. Žížalové se administrativa za posledních deset let neustále vylepšuje. Oproti minulosti je dnes vše jednodušší, protože v databázi počítače jsou veškeré informace o studentovi. To je obrovská výhoda například při ztrátě diplomu a jiných nepříjemnostech, kdy se jednoduše nahlédne do počítače a dokument se vystaví znovu. V takovýchto případech se dříve muselo vše vyhledávat v archivu a pak ručně přepisovat. Jedinou nevýhodu vidí Ing. Žížalová v tom, že kdysi existovaly „kruhy,“ studenti se tak navzájem znali a škola nebyla tak anonymní jako dnes.

Mohlo by tě zajímat: