Do roka a do dne zvu tě před disciplinární komisi

10. 5. 2004 | | Nezařazené

Porušení školních pravidel může dovést studenta až před disciplinární komisi. Příkladem prohřešku může být opisování při zápočtových testech. Pokud je někdo přistižen při činu, je další postup plně v rukách vyučujícího. Má možnost vyřešit vše se studentem na místě, nebo napsat písemnou stížnost proděkanovi pro pedagogiku studentovy fakulty. Existují-li jasné důkazy, je student poslán před disciplinární komisi.

Opisování u testu se nemusí vyplatit. Může skončit u disciplinární komise a následným vyloučením studenta.

Porušení školních pravidel může dovést studenta až před disciplinární komisi. Příkladem prohřešku může být opisování při zápočtových testech. Pokud je někdo přistižen při činu, je další postup plně v rukách vyučujícího. Má možnost vyřešit vše se studentem na místě, nebo napsat písemnou stížnost proděkanovi pro pedagogiku studentovy fakulty. Následuje osobní pohovor, který umožňuje studentovi účinně se hájit. Pokud není prohřešek prokazatelný, řeší se incident domluvou. Existují-li jasné důkazy, je student poslán před disciplinární komisi.

Disciplinární komise sestává z více členů. Jsou mezi nimi i proděkan, zástupce studentské rady i další účastníci, jichž se případ nějak týká. Například svědci přečinu, kteří mohou viníka usvědčit. Po projednání navrhne komise trest. Ten může být podle disciplinárního řádu trojí: napomenutí, podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia. Po dohodě je trest předán ke schválení děkanovi fakulty. Ten ho může zmírnit, ale také zostřit. Pokud provinilec nesouhlasí, má možnost se odvolat k děkanovi, který rozhodne znovu. Přihlíží se i k tomu, jestli má student dobré výsledky nebo zda by brzy dokončil studium.

Počet disciplinárních řízení není nijak závratný. Fakulta statistiky a informatiky řeší obvykle jeden či dva případy za semestr, které většinou končí napomenutím. „Za šest let, kdy jsem v komisích byl, jsme vyloučili jen jednoho studenta,“ uvedl profesor Jan Pelikán, proděkan pro pedagogiku na FIS. „Provinění, za které může být student vyloučen, musí být opravdu závažné a bývá většinou i proti zákonu,“ dodal. Před disciplinární komisi je možné studenta předvolat i za přečin, který nebyl spáchán na půdě školy. U těchto přestupků je přihlíženo k faktu, že byl viník většinou už potrestán jinými prostředky, a je tudíž zbytečné ho trestat znovu. Sankce přichází jen v případě, že by se přestupek týkal jeho budoucího zaměření. Přesto je trest okamžitého vyloučení výjimkou a případ je většinou uzavřen podmínečným vyloučením.

Mohlo by tě zajímat: