Doktorandka z FIS: Doktorské studium je hlavně o samostatnosti

26. 5. 2020 | | Názory Doktorandi

Autorkou komentáře je doktorandka na Katedře multimédií Tereza Zichová.

Po získání titulu Ing., resp. Mgr., přichází moment, kdy přestáváte být ze dne na den „nezaopatřeným dítětem“ a pokud již nepracujete nebo nepodnikáte, stojíte před velkým rozhodnutím – co dál.

Jedna z možností, která se nabízí, je nastoupit do doktorského studia, které vám umožní na škole zůstat, zároveň ji ale zažít z trochu jiné perspektivy. Když se na tuto dráhu vydáte, otevírají se před vámi široké možnosti a dlouhá, mnohdy trnitá, cesta, kterou se chystáte zdolat.

Pokud se rozhodnete pro doktorské studium, budete mít možnost se učit a inspirovat od profesorů, docentů a zkušených odborníků, které jste během studia obdivovali. Otevřou se vám mnohé světové prestižní informační zdroje, možnosti mezinárodní spolupráce a souvisejícího výzkumného výjezdu do zahraničí a bude vám poskytnuto zázemí pro badatelskou činnost.  Na rozdíl od bakalářského a magisterského studia, je doktorské primárně o samostatnosti. Vyžaduje iniciativnost, zápal, pevnou vůli, vytrvalost a přesvědčení.

Je ovšem dobré pohlédnout na tuto otázku i z druhé strany. Doktorské studium, vykonávané zodpovědně, když berete v potaz jeho financování ze strany veřejnosti, v každém případě zabere mnoho času. Nelze při něm vždy očekávat výrazný „kariérní a profesní růst“ a dostatečné finanční zajištění. I proto doporučuji otázku Přihlásit se či nepřihlásit se? důkladně promyslet, zvážit vlastní motivaci a nepokračovat v dalším stupni studia pouze ze setrvačnosti nebo z důvodu vysněného oslovení v zubní ordinaci: „Paní doktorko/Pane doktore“.

Jak vlastně začít

První krok úspěšného vykročení na Ph.D. cestu je vybrat si, na základě oblasti vlastního zájmu, vhodné zaměření studia a vedoucího, případně konzultanta, kteří vás budou na celé cestě doprovázet.

Být přijat na doktorské studium je primárně o projevení hlubokého zájmu o vybranou problematiku, doplněného o znalosti a zkušenosti z oboru. Samotné přijímací řízení se na jednotlivých fakultách liší. Obvykle se skládá z ústního rozhovoru v angličtině a rozmluvy o plánovaném projektu disertační práce.

Pokud máte téma promyšlené a domluvené s vedoucím, mluvíte anglicky a máte základní znalosti či zkušenosti ve výzkumném oboru, přijímačky by pro vás měly být příjemným piknikem před budoucím stoupáním do kopců.

Život doktoranda

Povinnosti doktorského studia se dají rozdělit do 4 hlavních oblastí: vědecké, pedagogické, studijní a pracovní.

V rámci vědecké činnosti píšete v souvislosti s vaším tématem disertační práce články do českých a světových vědeckých časopisů, vystupujete na konferencích, spolupracujete na grantových projektech apod. V ideálním případě vše vykonáváte spolu s vedoucím nebo konzultantem, relevantními českými i zahraničními profesory, doktorandy a odborníky ve zkoumané oblasti. Lépe tak dosáhnete toho, aby byla vaše veřejně dostupná vědecké činnost co nejpokrokovější a nejpřínosnější.

Publikační povinnosti, vč. zahraničního výjezdu nebo kooperace, jsou zcela elementární podmínkou, protože bez dostatečného počtu nasbíraných publikačních bodů nedojdete ke státní doktorské zkoušce, natož k obhajobě doktorské disertační práce. Jak již kontext napovídá, završením těchto povinností je obhájit vaši disertační práci.

Další oblastí je pedagogická činnost, tj. asistenci při výuce, samotné učení a vedení závěrečných prací. Studijní povinnosti pak zahrnují úspěšné absolvování vybraných předmětů a v rámci pracovních podmínek vypomáháte na vaší spřízněné katedře.

Pokud jste velmi aktivní ve vědecké činnosti, mohou vám teoreticky stipendia a odměny z grantových projektů spolu s odměnou za práci na katedře pokrýt vaše běžné životní náklady. Nejpohádkovější je situace, kdy se všechny tyto činnosti vzájemně doplňují v kontextu vaší disertační práce.

Mnoho doktorandů má však vedle studia i jinou práci. Osobně se snažím své doktorské povinnosti vykonávat vedle mé hudební profese a dalších podnikatelských aktivit. Na dlouhých cestách za hraním s kapelou pročítám vědecké články a publikace, při běhání poslouchám podcasty k mé výzkumné oblasti a díky flexibilnímu home office mohu pracovně vypomáhat na Katedře multimédií, která vychází vstříc mým časovým možnostem.

V kombinaci správně zvolené efektivity práce, timemanagementu, mindfulness a především dostatečného množství spánku je možné úspěšně a důstojně dojet až do stanice Ph.D.

Přihlášky do doktorského studia se uzavírají v pátek 29. 5.

Mohlo by tě zajímat: