Elektronické dodávání dokumentů

6. 6. 2002 | | Zprávy ze školy

Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) ve spolupráci s Knihovnou CERGE-EI experimentálně zpřístupnilo studentům možnost elektronického dodávání dokumentů. Služba umožňuje objednávání textů z fondů těchto dvou institucí pomocí libovolného počítače připojeného k internetu.

Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) ve spolupráci s Knihovnou CERGE-EI experimentálně zpřístupnilo studentům možnost elektronického dodávání dokumentů. Služba umožňuje objednávání textů z fondů těchto dvou institucí pomocí libovolného počítače připojeného k internetu. Stejným způsobem uživatelé výsledný dokument i obdrží.

Elektronické dodávání dokumentů (EDD) je dílčím výsledkem čtyřletého projektu CIKS VŠE (2000-2003). Grant na něj škola získala z prostředků na podporu vědy a výzkumu a jeho určení bylo primárně pro potřeby vědy a výzkumu na VŠE. Ti ovšem zatím systém příliš nevyužívají, protože si většinu specializované literatury nakupují z vlastních grantů do svých příručních knihoven. CIKS se proto rozhodlo zpřístupnit tento projekt i studentům školy a získat tak potřebnou zpětnou vazbu pro zavedení rutinního provozu této služby. Systém bude studentům po určitou omezenou dobu přístupný zdarma. Poté bude především z důvodu náročnosti procedury této formy poskytování dokumentů zpoplatněn zatím blíže nespecifikovanou částkou. Pracovníci knihovny totiž musí jednotlivé stránky ručně skenovat a navíc je nesmí kvůli autorskému zákonu archivovat. Při dalším požadavku na stejné dílo se tedy musí skenovat znovu. Proces se často také zpomalí tím, že je požadovaný dokument ve studovně právě využíván někým jiným nebo že je požadovaná část dokumentu uložena v některém ze vzdálených skladů knihovny.

Odkaz na službu samotnou i podrobný návod k užívání naleznete na stránkách CIKSu (http://ciks.vse.cz). Před prvním použitím je nutné se zaregistrovat. Okruh uživatelů je však v rámci zkušebního provozu limitován pouze na zaměstnance a studenty VŠE a zaměstnance CERGE-EI. Do sekce elektronického dodávání dokumentů se dostanete kliknutím na odkaz „DODO OBJEDNÁVKY“. Vypíše se menu a seznam vašich dosavadních objednávek včetně stavu jejich vyřízení.

Nový dokument si vyžádáte kliknutím na odkaz „Nová objednávka“ a následně na „Objednávka“. Objeví se formulář, do kterého vypište požadované údaje (autor a název článku, ISSN, rozsah stran apod.). Tyto informace si musíte předem zjistit někde jinde, například v knihovnickém systému TINWEB. Okruh dokumentů, které je možné objednat, je omezen pouze na části monografií, sborníků či diplomových prací v maximálním rozsahu 15-25 stran a na časopisecké články.

Objednávka bude splněna do dvou až čtyř pracovních dnů, o jejím vyřízení budete vyrozuměni e-mailem. Požadovaný dokument je během následujících čtrnácti dnů uchováván v systému. Odtud si jej můžete po přihlášení stáhnout. Jelikož je uložen ve formátu PDF, budete pro jeho prohlížení potřebovat nainstalovaný Acrobat Reader. Tento formát neumožňuje běžné elektronické zpracování textů, jako je běžné například v aplikaci MS Word. Kvůli autorskému zákonu je nutné stažený dokument vytisknout na tiskárně a poté soubor z počítače smazat.

Podle ředitelky CIKS PhDr. Stanislavy Bícové má tato nová forma význam především pro rozšiřující se formy dálkového studia, kdy student nemá možnost zajít si osobně do knihovny daný text ofotit. Zároveň dodává, že než si student vyžádá dokument touto formou, měl by si nejdříve ověřit několik informací: „Například by neměl žádat vyhledávání z fondu CERGE, pokud se časopis nachází v knihovně naší. Úplně nejdřív by se měl ale pokusit využít rozsáhlé elektronické databáze, které jsou z VŠE přístupné, jako například ProQuest, SourceOECD , EBSCO, Web of Science, Know Europe a podobně.“

Mohlo by tě zajímat: