Internacionalizace na VŠE zesiluje. Loni přijela téměř tisícovka zahraničních studentů

20. 1. 2020 | | Cestování, Studentský život, Zprávy ze školy 2017-03-06T12-51-23.665Z-14-12_Zahranici_v02g

Vysoká škola ekonomická se těší velké přízni u zahraničních výměnných studentů, jejich počet rok od roku roste. V roce 2019 jich zde studovalo či stále ještě studuje na 740 z 50 zemí světa. V zásadě přijíždějí buď na základě takzvaných bilaterálních smluv mezi ekonomkou a zahraniční vysokou školou, anebo jako tzv. „freemovers“, popřípadě na krátkodobé studijní programy. Samostatnou kategorii tvoří studenti přijíždějící z ciziny k nám na anglické či české ucelené diplomní studijní programy. Aktuálně v těchto programech studuje na VŠE  3300 studentů, kteří mají jiné než české občanství. Studenti pocházejí celkově z více než 90 zemí.

 O rozvoj mezinárodní spolupráce se na ekonomce stará Oddělení zahraničních s vedoucí Ing. Danou Brázdovou, která poskytla informace pro tento článek.

Zahraniční studenti přijíždějí především z partnerských univerzit, kterých má Vysoká škola ekonomická více než 250 po celém světě. Děje se tak recipročně na základě bilaterálních smluv, které umožňují nejen studium zahraničních studentů u nás, ale i vyslání studentů ekonomky do světa, kde mohou semestr bezplatně studovat a to i na nejprestižnějších univerzitách.

Větší iniciativa ze strany studentů je vyžadována při výjezdu v rámci Freemover programu, kde si student sám domluví přijetí na zahraniční škole dle své volby, krátkodobější pobyty jsou mimo jiné například letní školy. Těmito způsoby přijíždějí do Česka zahraniční studenti, ale možnost mohou využít i studenti VŠE- základní informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků (OZS).

Zahraniční studenti mají výběr z více než 250 kursů

„Jak vyplývá z pravidelných dotazníkových šetření, které probíhají mezi zahraničními studenty na konci každého semestru, studenti hodnotí svůj výměnný studijní pobyt velmi pozitivně. Na VŠE oceňují zejména širokou nabídku odborných kursů vyučovaných v angličtině. Jen pro ilustraci v současné době zahraniční výměnní studenti mohou využít nabídku více než 250 kursů,“ shrnuje dojmy studentů vedoucí OZS Brázdová. „Studenti také oceňují, že mohou studovat v tzv. smíšených skupinách, tedy že jednotlivé kursy navštěvují rovněž čeští studenti, což je velmi důležité pro  integraci zahraničních studentů do českého prostředí. Oblíbené jsou rovněž mimoškolní aktivity, které pro ně škola a studentské organizace (především ESN VŠE Prague – Buddy System) připravují.“ Buddy Program jistě není studentům neznámý. Zajišťuje vytvoření partnerských dvojic, kdy každému zahraničnímu studentovi přiřadí českého, který pomáhá především s prvotní orientací v Praze a na škole.

Cizinců studujících prezenční programy jsou více než tři tisíce

Na výuce jste se jistě setkali se studenty, kteří jsou sice ze zahraničí, ale rozhodli se přijet do Prahy a zvládnout celé denní studium, nejen na jeden semestr. Velkou výhodou je, že v česky vyučovaných studijních programech studují za stejných podmínek jako Češi, tj. neplatí školné a v případě studentů ze Slovenska dokonce ani nemusí dokládat jazykovou úroveň – je jim umožněno studovat ve slovenštině. Dominika Šuľanová z prvního ročníku Fakulty mezinárodních vztahů je původem od Banské Bystrice, na ekonomce oceňuje především její prestiž a srovnání s obdobnými slovenskými univerzitami: „Škola ma väčšiu ponuku odborov a možnosti, čo študovať,“ říká, ale dodává: „Za nevýhodu by som možno považovala jazykovú bariéru, keď niekedy nerozumiem. A že je to daleko od domova.“

Polina Krasavina přijela kvůli studiu z Ruska. Ekonomku si pochvaluje: „Univerzita poskytuje opravdu kvalitní studium, protože všichni učitelé jsou skuteční profesionálové.“ A proč si vybrala zrovna Vysokou školu ekonomickou? „Vždycky jsem měla zájem o cizí jazyky a cestování, a proto byla Fakulta mezinárodních vztahů skoro jedinou možností, kam můžu jít, abych byla pořád spokojená.“

Mohlo by tě zajímat: