Jak bude vypadat letní semestr na ekonomce?

30. 12. 2020 | | Zprávy ze školy 20201229_113535

Na Štědrý den byl v dokumentovém serveru Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) zveřejněn pdf dokument, který představuje postup vedení školy v letním semestru akademického roku 2020/21. InSIS byl zvolen kvůli snadnému zásahu všech studentů a pedagogických pracovníků. Režim, ve kterém se bude škola nacházet, bude vyhlašován v návaznosti na pětistupňový protiepidemiologický systém (PES) vlády, přičemž se může lišit v Praze a Jindřichově Hradci. Obecně platný režim vyhlásí vždy rektorka Machková (po projednání s děkany) s minimálně týdenním předstihem a platností od následujícího pondělí. 

Stupeň 5 a 4

Pokud by semestr začínal v několika následujících dnech, probíhala by veškerá výuka distančně. V průběhu těchto stupňů by pak učebny byly přístupné pouze pro eventuální zkoušení, které by se řídilo dle pravidel vyhlášených vládou.

Stupeň 3

Při třetím stupni PES počítá vedení školy s prezenční výukou pouze pro „první ročníky“ v maximálně dvacetičlenných cvičeních. Předměty pro první ročníky bakalářského studia se rozumí ty, které jsou zařazeny ve druhém semestru studia a vyučovat se budou pro všechny zapsané. Ostatní předměty budou vyučovány distančně. V budovách školy pak budou omezenému počtu studentů zpřístupněny volné třídy, ve kterých bude možné absolvovat distanční výuku, nicméně bude nutné používat sluchátka. Je vhodné upozornit, že tento režim bude zaveden pouze v případě, kdy bude PES 3 platný na začátku semestru a bude se předpokládat, že přetrvá po delší dobu. Pokud však bude vyhlášen v průběhu semestru, na formě výuky se nic nezmění. Změny nastanou pouze v dalším přechodu na druhý nebo čtvrtý stupeň a naopak. „Snahou je otevřít školu aspoň pro první ročníky bakalářského studia, které ještě ve škole vůbec nebyly,“ dodává Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.

Stručně řečeno, pokud například zahájíme semestr ve čtvrtém stupni PES a během semestru dojde k přechodu na stupeň tři, nic se nemění. Pokud však dojde k dalšímu zlepšování situace a republika bude ve stupni dva, přesune se částečně i výuka do prezenční formy.

Stupeň 2

Druhý stupeň PES by pro studenty ekonomky znamenal převážně prezenční výuku, kdy by distančně probíhaly pouze přednášky s více než 50 zapsanými studenty. Předměty s touto formou výuky budou vybrány po ukončení zápisů. I v tomto režimu pak budou studentům přístupné prázdné posluchárny a učebny, aby mohli absolvovat distanční výuku.

Stupeň 1

I během prvního stupně mohou studenti očekávat kombinovaný režim výuky. Během prvního stupně PES budou distančně probíhat pouze přednášky, na kterých je zapsáno více než 100 posluchačů. I tyto dotčené předměty budou stanoveny po ukončení zápisů. Všechny ostatní přednášky a cvičení pak budou probíhat prezenčně. Prázdné učebny i posluchárny pak budou přístupné studentům se sluchátky, kteří zde budou moci absolvovat distanční výuku.

Tento plán je ze strany školy především snahou informovat v době nejistoty. Jeho autorem je prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák, který na něm spolupracoval s proděkany fakult. Finálně byl pak projednán v krizovém štábu, kterého se účastnila jak rektorka Machková, tak všech šest děkanů. „Ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) máme pouze informaci, že od 4. ledna bude rozhodnutím MŠMT aktivován postup na základě novely zákona č. 495/2020 Sb. Což umožňuje využít všechny výjimky tzn. včetně možnosti distanční výuky i zkoušení,“ uvedl pro iList Petr Dvořák.

Otázkou, která vyvstala zajisté nejen v redakci, je, jak bude výuka probíhat v případě studentů, kteří nebudou moci do České republiky přijet. Prorektor Dvořák předpokládá, že naprostá většina studentů může i během daných omezení přicestovat. Pokud by však někdo ze závažných důvodů přijet nemohl, budou jeho/její případ projednávat děkani individuálně. „V případě cizojazyčných programů – pokud by to bylo zapotřebí – přichází v úvahu i „duální výuka“, tedy současně prezenčně i distančně,“ komentuje situaci Dvořák.

Režim, který se aktivuje v prvním a druhém stupni PES, tedy část prezenčně – část distančně připadá některým studentům nevyhovující. „Nedovedu si představit, že po škole hledám místo, kam bych si sedla na přednášku. Navíc si nejsem jistá wi-fi připojením ve škole. Vždy mívala o přestávkách problémy,“ komentuje situaci studentka druhé fakulty. Vedení v tom však žádný větší problém nevidí, jelikož se jedná pouze o „velké“ přednášky.

Mohlo by tě zajímat: