Kam se poděly lavičky z chodeb?

18. 3. 2003 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Ve druhé polovině února zmizela z chodeb žižkovské budovy VŠE velká část laviček sloužících jako odpočívadla pro studenty. Možností, kde trávit přestávky nebo delší prostoje mezi hodinami, tak opět ubylo. Důvodem tohoto opatření byla podle Technicko-správního oddělení skutečnost, že lavičky zasahují do únikových cest.

Ve druhé polovině února zmizela z chodeb žižkovské budovy VŠE velká část laviček sloužících jako odpočívadla pro studenty. Možností, kde trávit přestávky nebo delší prostoje mezi hodinami, tak opět ubylo. Důvodem tohoto opatření byla podle Technicko-správního oddělení skutečnost, že lavičky zasahují do únikových cest.

„Vysoká škola ekonomická nemůže obejít fakt, že chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a jistě i studenti chápou, že se jedná o cesty, které musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z ohroženého objektu nebo jeho části,“ píše se ve vyjádření, které pro Studentský list připravilo Technicko-správní oddělení a požární a bezpečnostní technik Božena Nevyjelová. Ze stejného vyjádření vyplývá, že k odstranění laviček a dalších předmětů z chodeb došlo po odvysílání reportáží v televizním zpravodajství, kde ministr vnitra upozorňoval na mimořádné prohlídky objektů, které jsou z určitých hledisek specifické: „Předpoklad, že budova VŠE bude zařazena do kontrolovaných objektů byl správný a dne 17. února zde byla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, při které nebylo shledáno závad,“ píše se dále v dopise.

Z chodeb na Žižkově zmizela většina laviček.
Z chodeb na Žižkově zmizela většina laviček. Studenti si sedají na schody, na zem, zkrátka kam se dá. Sem tam >>ukradnou<< židli z učebny.

Současný stav tak sice vyhovuje bezpečnostním předpisům, reakce studentů na prázdné chodby jsou ale spíše negativní: „Knihovna bývá často plná, takže jsem byl zvyklý učit se aspoň na lavičkách. Teď je to ještě horší, občas si sedám i na schody nebo na zem,“ stěžuje si student Jiří Marek. Na podobné podněty již reagovalo vedení školy a příslušná oddělení: „Požadavku studentů na možnost sezení na chodbách rozumíme. Do prostor, které jsou v souladu s platnými zákony o požární ochraně, byly lavičky vráceny. Nyní již asi tři týdny uvažujeme o možných řešeních a způsobu jejich realizace,“ vysvětluje Božena Nevyjelová.

Z jednání u kvestora Jiřího Kříže již vzešlo několik variant řešení, mezi něž patří vybudování nových stavebních nik (výklenků) v prostoru chodeb Staré budovy a osazení sklopných laviček z nehořlavého materiálu. Další možností je realizace odpočinkových center na úkor některých stávajících kanceláří v prostorách Staré budovy. Realizace těchto řešení je však možná až po ukončení letního semestru. Podle studentského tajemníka Antonína Pavlíčka je vedením zvažována i možnost pronájmu některých dalších prostor v blízkosti školy:

„Komplexně může být ale problém vyřešen až po výstavbě Rajské budovy.“ Stavební práce na ní by měly podle Boženy Nevyjelové za příznivých podmínek začít již na podzim tohoto roku.

Mohlo by tě zajímat: