Každá škola přiděluje koleje jiným způsobem

18. 4. 2002 | | Nezařazené

Kritéria přidělování kolejí na VŠE se tento rok v některých ohledech zásadně změnila. Zkusili jsme pro srovnání zjistit, jaké jsou podmínky pro ubytování na jiných vysokých školách, konkrétně na Univerzitě Karlově, ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni.

Kritéria přidělování kolejí na VŠE se tento rok v některých ohledech zásadně změnila. Jaké jsou podmínky pro ubytování na jiných vysokých školách?

Univerzita Karlova má na kolejích k dispozici zhruba 10 000 lůžek. Cizinců zde bydlí řádově stovky. Kritériem pro přidělení místa na koleji UK je dostupnost z bydliště studenta (0 – 120 bodů) a až 30 bodů za prospěch. Cizincům je však kolej přidělena automaticky. Někteří studenti s jejich ubytováním na kolejích (především s ubytováním Slováků) nesouhlasí a protest oficiálně vyjádřili v petici adresované vedení UK. Ing. Karel Höfer, ředitel Kolejí a menz UK ale připomíná ustanovení vysokoškolského zákona, podle kterého cizinci v českých studijních programech studují za stejných podmínek. „Mají tedy též nárok na kolej,“ vysvětluje Höfer.

V případě slovenských studentů vyšla VŠE ze zjištění, že nová dohoda mezi ČR a Slovenskem o spolupráci v oblasti vysokého školství (tzv. Protokol) ze září 2001 již neobsahuje ustanovení o poskytování kolejí. Protokol pouze vyžaduje stejné podmínky pro přijetí ke studiu a studium (viz Studentský list, prosinec 2001). „Potom záleží na každé škole, jak o tom rozhodne,“ reaguje na tuto námitku Höfer.

Jeho slova potvrzuje Ing. Stanislav Starý, vedoucí úseku ubytovacích služeb Správy účelových zařízení ČVUT: „Každá vysoká škola to řeší naprosto jinak.“ Kapacita kolejí ČVUT je 8 700 míst, z toho asi 700 obývají cizinci. „Vyskytly se tlaky lokalizovat je do jednoho objektu. My se však snažíme ke studentům přistupovat bez ohledu na to, odkud jsou,“ uvádí Starý. Zahraniční studenti jsou přesto v procesu ubytování „zvýhodněni“ – je jim přidělena vzdálenost 300 km, která jim automaticky zaručí místo na koleji. Ostatní jsou posuzováni podle tzv. časové dostupnosti z místa bydliště (přesně sídla Obecního úřadu), která se zjišťuje z oficiální databáze Českých drah.

Na ČVUT dříve fungoval rezervační systém. Student, který se jednou dostal na kolej, již měl ubytování zde zajištěno po zbytek studia. Tento postup letos zavedla VŠE. Naopak na ČVUT se od letošního roku všechny žádosti o kolej posuzují znovu. „Studenti prvních ročníků jsou navíc zvýhodněni určitým koeficientem,“ dodává Starý. ČVUT se tak podle něj snaží nalákat nové studenty, protože o studium technických oborů v dnešní době není zájem.

Na Západočeské univerzitě v Plzni ubytování řeší jednotlivé fakulty. Podobný přístup uplatňuje Jihočeská univerzitan (JČU). Ředitel Kolejí a menz JČU Ing. Jan Braum to vítá: „Každá fakulta má vlastní ubytovací komisi. Jsme docela rádi, že jsme toho ušetřeni.“ Kritéria pro přidělení kolejí tak mohou být různá. Většina fakult bere v úvahu bydliště rodičů, pokud se nachází blíže škole. JČU tak zřejmě byla příkladem pro změnu kritérií pro ubytování na naší škole. Zohledněny jsou někdy také studijní výsledky či zapojení studentů do činnosti fakult – například vědecké práce. Jihočeská univerzita disponuje celkem 1 700 lůžky. Studentů ze zahraničí na škole studuje asi patnáct, Braum tedy nevidí důvod, aby vznikaly nějaké problémy.

Mohlo by tě zajímat: