Komu vďačíme za Erasmus?

16. 2. 2005 | | Nezařazené

Jedným z najznámejších a najvychytenejších výmenných programov je Erasmus. Dnes sa už len málokto zaoberá otázkou, v koho hlave sa zrodila táto myšlienka. Boli to práve predstavitelia Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, dnes známejšie pod skratkou AEGEE, ktorí úspešne vybojovali u Franc,oisa Mitteranda podporu tohto plánu. Upustili tak od pôvodných politických ambícií a zamerali sa na kultúrnu výmenu. Hoci je AEGEE európska organizácia, jej geografické hranice zasahujú až do Ázie.

Jedným z najznámejších a najvychytenejších výmenných programov je Erasmus. Dnes sa už len málokto zaoberá otázkou, v koho hlave sa zrodila táto myšlienka. Boli to práve predstavitelia Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, dnes známejšie pod skratkou AEGEE, ktorí úspešne vybojovali u Franc,oisa Mitteranda podporu tohto plánu. Upustili tak od pôvodných politických ambícií a zamerali sa na kultúrnu výmenu. Hoci je AEGEE európska organizácia, jej geografické hranice zasahujú až do Ázie. Medzi 42 krajín, v ktorých má AEGEE zastúpenie, patrí nielen celé Turecko, ale nové pobočky sa budú zakladať v Baku a Tbilisi. Patrónmi organizácie sú významné osobnosti ako Václav Havel, či Michail Gorbačov.

AEGEE Praha vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých pobočiek vo východnej Európe. Od tej doby pôsobí aj na našej škole, o vlastnú kanceláriu na VŠE však stále bojuje. Stretnutia sa konajú pravidelne každú stredu o 19.30 v miestnosti 113 SB. Členom sa môže stať ktokoľvek, nielen študent ekonomickej fakulty. Stačí vyplniť prihlášku na webových stránkach http://www.aegee-praha.cz a zaplatiť členský poplatok vo výške 300 korún. Vítaní su všetci, ktorí by sa chceli zapojiť do niektorej z aktivít AEGEE.

Ich pôsobenie nie je ničím vymedzené. Jednotlivé pobočky majú v tomto ohľade úplnú samostatnosť a každá iniciatíva je vítaná. Usporadúvajú sa rôzne študentské akcie a výmeny, konferencie, poznávacie pobyty, letné univerzity, športové podujatia a podobne. Tento rok má AEGEE Praha v pláne výmeny s Cambridge, Rotterdamom a Salernom. Z nedávnych akcií možno spomenúť Dance action day, niečo ako party s tanečnými vystúpeniami na niekoľkých miestach Európy zároveň, či víkend česko-slovenského priateľstva. Každý rok sa organizuje minimálne jedna letná univerzita a dobre známy študentský ples. V novembri sa spolu s plzeňskou pobočkou pripravuje Regionálny meeting (stretnutie asi 150 ľudí z nášho regiónu). Postupne s pribúdajúcimi nápadmi vznikajú ďalšie plány. Študenti môžu získať cenné skúsenosti s organizáciou týchto podujatí, alebo sa zapojiť do akcie ktorejkoľvek pobočky v Európe. Neexistuje žiadna reciprocita, takže je možné ísť do zahraničia bez akýchkoľvek skúseností a aktivity v Prahe. Každá pomoc je však vítaná a poskytuje patričné výhody. Vďaka rôznym sponzorom, dotáciám a grantom sú finančné náklady nižšie, ako keď sa človek vyberie na vlastnú päsť. Okrem toho miestni študenti, ktorí sa podieľajú na organizácii, častokrát poznajú miesta, aké by normálny človek nemal šancu nájsť.

Štruktúra celej organizácie je pomerne zložitá. V podstate však existuje miestna a európska úroveň. Na miestnej úrovni pôsobia pobočky – antény v jednotlivých univerzitných mestách. Sú do veľkej miery nezávislé. Na nadnárodnej úrovni funguje európske vedenie, ktoré sídli v Bruseli. Popritom sú dôležité komisie a pracovné skupiny s rôznym zameraním ako napríklad na medzinárodnú politiku, ľudské práva, IT, kultúru, ľudské zdroje, boj o zrušenie víz a podobne.

Hlavným cieľom AEGEE je upevňovať myšlienku zjednotenej Európy. Dôležitá je hlavne snaha o odstránenie predsudkov, stereotypov a bariér v komunikácii poznávaním iných kultúr a odlišných spôsobov života. V skratke to znamená, že cestovaním sa človek stáva tolerantnejší a odbúráva zažité predsudky.

Viacej informácií nájdete na http://www.aegee-praha.cz, prípadne na http://www.aegee.org.

Mohlo by tě zajímat: