Která referentka je vlastně moje?

27. 8. 2003 | | Zprávy ze školy

Studijní kruhy, tak jak je známe z Karlovy univerzity nebo z ČVUT, jsou na VŠE už dávnou minulostí. Jejich rozpuštěním a vznikem nového systému studia došlo k vytvoření několika způsobů, jak studenty přiřadit k jejich referentkám. Dříve, když byli studenti na VŠE zařazeni do kruhů, dělali zkoušky všichni společně v jednom termínu. Studijní referentky spravovaly jednotlivé kruhy a dohlížely na to, aby měl každý ze skupiny včas zapsanou zkoušku.

Studijní kruhy, tak jak je známe z Karlovy univerzity nebo z ČVUT, jsou na VŠE už dávnou minulostí. Jejich rozpuštěním a vznikem nového systému studia došlo k vytvoření několika způsobů, jak studenty přiřadit k jejich referentkám.

Na Fakultě mezinárodních vztahů spravují referentky databázi studentů rozdělených podle ročníků a oborů. První tři roky mají studenti jednu referentku, ke druhé přejdou ve vyšších semestrech. Mimoto má jedna referentka na starosti studenty bakalářského i magisterského studia. Naproti tomu má například Fakulta financí a účetnictví studenty rozděleny podle abecedy. Jednotlivé referentky potom nespravují jen prváky až třeťáky z jednoho oboru, ale tyto kategorie jsou při abecedním rozdělení smíchány. Referentky na obou fakultách se ale shodují v tom, že způsob rozdělení studentů podle abecedy je náročný a zbytečně jim komplikuje práci.

Dříve, když byli studenti na VŠE zařazeni do kruhů, dělali zkoušky všichni společně v jednom termínu. Studijní referentky spravovaly jednotlivé kruhy a dohlížely na to, aby měl každý ze skupiny včas zapsanou zkoušku. „Dnes je studium mnohem volnější. Každý si může přizpůsobit zkoušky podle sebe. Je to výhodné zvláště pro ty, kdo vedle školy také pracují, což dříve nebylo možné,” říká studijní referentka na Fakultě mezinárodních vztahů Eva Matyášová. Na druhou stranu ale mnozí studenti závistivě vzhlíží ke „kamenným” univerzitám, které si původní systém kroužků uchovaly. Malé skupinky umožňují podle názoru mnohých lepší navázání a upevnění vztahů mezi studenty, kteří se navzájem lépe znají, než studenti VŠE splývající v anonymním davu. Podle slov dlouholeté pamětnice poměrů na škole Evy Matyášové však zánik studijních kruhů nebrání tomu, aby si studenti mohli na škole najít dobré přátele. Jak říká, život na kolejích studijní kroužky všem plně vynahrazuje a kdo chce, kamarády si vždy najde.

Mohlo by tě zajímat: