Kvalitní byznysmen řeší veškeré dopady svého podnikání. Část druhá

28. 7. 2020 | | Rozhovory Karel Janeček

Miliardář, matematik, byznysmen a vizionář. Karlu Janečkovi bychom takových přízvisek mohli dát ještě celou řadu, protože jeho aktivity sahají téměř do všech oblastí, které určují budoucnost každého z nás a hýbou společností. Vzhledem ke své finanční situaci by pracovat nemusel, podle svých slov však pro něj peníze znamenají velkou zodpovědnost. Svým projektům se proto hodlá intenzivně věnovat ještě několik dalších let. První část rozhovoru si můžete najdete zde.

Jak lze s hrozbou, kterou představují nedemokratické státy, bojovat?

Je potřeba mít obranyschopná vojska. Pro společnost ale existují i další rizika, například umělá inteligence, naše zaostávání a pohodlnění, konzumní společnost. Pokud lidé zpohodlní a řeknou si, že vše vyřeší konzum, pak by je země diktátorského typu mohla předběhnout. Pokud však lidé budou motivováni, aby něco tvořili, dobrovolně a s radostí, bude efektivita spolupráce mnohem větší, než když budou tvořit pod diktátem nebo hrozbou.

Lze ale bojovat s leností a konzumní společností? 

Ano, vzděláním. Ale nejen vzděláním ve smyslu učení se věcí, ale i filosoficky a psychologicky lidi motivovat. Jak být nejvíc šťastný? Ne tak, že budu mít lepší auto nebo že budu mít hodně věcí, ale tak, že budu něco tvořit. A to, co budu tvořit, mě bude motivovat, bude to mít přesah a smysl. A tím pádem to pomáhá. Taková je logika, ke které je potřeba dojít. A k tomu jsou lidé schopni dojít, když mají splněny základní potřeby.

Zmiňoval jste křižovatku, Sociální singularitu 21. Často tvrdíte, že se přes ni buď překleneme a dostaneme se do téměř ideálního stavu společnosti, nebo se jako lidstvo zničíme. Jak to vidíte?

Dnešní svět je neudržitelný z více pohledů. Jeden z nich je ekologický. Pokud bychom měli znečišťovat a konzumovat způsobem, jakým to činíme dnes, tak se zničíme. Druhý pohled je politický, sociální a religiózní. Konflikty náboženství jsou také velmi reálné. A jak se k té křižovatce blížíme, tak skupiny, které vnímají, že jejich moc končí, kolem sebe začnou kopat a bojovat. Těsně předtím, než se tento přechod vyřeší, a ono se to vlastně děje, budou tyto mocenské, diktátorské a religiózní skupiny hlasitější a o to víc nebezpečné. Existuje samozřejmě riziko, že mohou vyvolat nějaký konflikt.

Být charakterní se dnes v politice nevyplatí

Přišel jste s novým konceptem volebního systému D21-Janečkovou metodou, která umožňuje hlasovat pro více kandidátů a udělit hlasy negativní. Proč je zrovna změna volebního systému tak důležitá?

Považuji ji za jeden z klíčových kroků, protože v dnešním světě potřebujeme konsenzus. Jedním z negativních dopadů sociálních sítí je, že ještě více rozdělují společnost, vytvářejí umělé sociální bubliny. A dnes, když se někdo chce chopit moci, je nejlepší taktikou hlásat něco proti někomu jinému. Spousta populistů tímto způsobem získá své jádro patnácti procent voličů, které se podaří zmanipulovat, protože jsou proti někomu dalšímu. A tak to nikdy nebylo. Když někdo před padesáti, sto lety chtěl být úspěšný v politice, musel se alespoň tvářit jako velmi charakterní člověk, který nelže. Ale dneska se to nevyplatí, dnes se vyplatí být sprostý buran, který se snaží rozdělovat společnost a šířit nenávist.

D21 díky efektu více hlasů zásadním způsobem podporuje konsenzus. V D21 bude mnohem těžší získat moc, pokud někdo půjde proti někomu jinému. Je hloupá taktika mít jen malé jádro voličů s tím, že je mi úplně jedno, že mě ostatní nesnáší. Někdo, kdo separuje, je extremistický či populistický, by zde měl fakticky mnohem menší politickou sílu.

Abychom se ale přiblížili lepšímu světu, změna nakonec stejně musí přijít zespoda, od nás…

Ano. Ze všech směrů a z největší části zespoda. Jde ale i o to, že musíme vyměnit ty, co nás řídí, proto volební systém.

Jaké další kroky nás dovedou k ideálnímu systému?

Vytvoření sociálních sítí nové generace, s jinými algoritmy. Například Facebook je nastavený tak, aby maximalizoval zisk. Účelová funkce sociálních sítí nové generace ale bude jiná. To, že nebudou maximalizovat zisk, neznamená, že nemůžou fungovat. Lidé pochopí, že tam má být přesah podobně jako v byznyse, že to nemá být jen o penězích. Lidé mohou vytvářet skupiny, které se budou navzájem podporovat a kde si budou moct důvěřovat. Každý může být členem komunity, někdo může být pasivní, přijímat informace, někdo aktivní a něco nabízet. No a důležité je lepší využívání technologií, umělá inteligence, věda a výzkum, což je kritické i vzhledem k Číně, o které jsme mluvili.

A jaká bude motivace firem, když jim nepůjde primárně o zisk?

Firma nejsou jen shareholders, firma jsou i všichni stakeholders. Firma jsou i zaměstnanci, jsou to lidé, kteří dělají svou práci jako své poslání. A poslání není jen vydělávat co nejvíc peněz. Vlastně i slovo firma je trochu zastaralé. Spousta lidí dělá věci dobrovolně, podívejte se na Wikipedii. Lidé věnují čas něčemu, co dává smysl. Stírá se rozdíl mezi firmami a komunitami. Samozřejmě ale máme konglomeráty jako Google.

Takže větší moc půjde do komunit a lidem individuálně…

Ano, přesně tak. Moc se přesune víc k lidem. Každý člověk bude mít svůj kus moci a v dobře nastaveném systému to bude tak, že čím víc pozornosti a aktivity bude člověk něčemu věnovat, tím víc bude mít moci.

Máte rozjetou celou řadu projektů. Vnímáte, že jste musel ve svém životě udělat nějakou oběť, abyste tohle mohl dělat?

Já si dnes uvědomuji, že se musím soustředit primárně na volební systém, proto se již tolik nevěnuji byznysu. Obětovat je silné slovo, ale je pravda, že si velmi málo užívám. Mám mnohem méně volného času, než bývá zvykem. V mé situaci bych si mohl jít válet šunky a dělat si, co chci. Nicméně já přijímám tu zodpovědnost, kterou pro mě představují peníze. Pro důležité věci chci dělat maximum, protože jsem přesvědčen, že se nacházíme v kritické době. Blížíme se k Sociální singularitě 21 a už brzy uvidíme nějaké výsledky. Proto chci ještě dál intenzivně pracovat několik dalších let. Pokud bych se však měl mýlit a ukázalo by se, že se dalších dvanáct let snažím a nic se neděje, tak bych to zabalil a šel si taky užívat.

Foto: Sens Foods

Mohlo by tě zajímat: