Na rozvrh holýma rukama

19. 6. 2003 | | Nezařazené

Rozvrh VŠE je dosud sestavován ručně klasickým „nástěnným“ způsobem dvěma pracovnicemi pedagogického oddělení. To je zapříčiněno nejenom značnými požadavky na jeho uspořádání, ale i větší mírou přehlednosti. Po obou stranách jedné místnosti pedagogického oddělení proto visí nástěnné tabule. První představuje rozpis učeben a předmětů aktuálního semestru, druhá semestru nadcházejícího.

Rozvrh VŠE je dosud sestavován ručně klasickým „nástěnným“ způsobem dvěma pracovnicemi pedagogického oddělení. To je zapříčiněno nejenom značnými požadavky na jeho uspořádání, ale i větší mírou přehlednosti.

Počítače jsou při vytváření rozvrhu používány pouze jako prostředek komunikace se studenty při tvorbě registrací a zápisů. Samotný rozvrh je však stále vytvářen ručně. Po obou stranách jedné místnosti pedagogického oddělení proto visí nástěnné tabule. První představuje rozpis učeben a předmětů aktuálního semestru, druhá semestru nadcházejícího. Obě mají spoustu otvorů, do nichž jsou zastrkány pestrobarevné papírky. „Někomu může tento systém připadat zastaralý, ale pravdou zůstává, že je velice přehledný,“ říká pracovnice oddělení Marie Ptáčková. S pomocí prázdných políček tak umožňuje například pružné přidělování místností ke konání bakalářských zkoušek.

Největší problém při tvorbě rozvrhu však stále představují nedostatečné kapacity budovy VŠE na Žižkově. Někdy se tak stane, že se v místnosti určené pro dvacet studentů vyučuje předmět ve dvaceti osmi lidech. „Je stále více studentů a na Žižkov už se skoro nevejdeme,“ vysvětluje Ptáčková. Stálým problémem pak jsou počítačové učebny. Zčásti se začalo učit i na místnosti sb109, která měla původně sloužit výhradně jako počítačová studovna.

Poněkud lepší situace je v budově na Jižním Městě, kde je zatím problém pouze s velkými učebnami. Také se zatím nestalo, že by se kvůli problémům s nedostatečnou kapacitou musel některý kurz zrušit.

„Dříve se nám dařilo neumisťovat výuku na pondělní dopoledne a páteční odpoledne. Teď už to ale nejde – nemáme dostatečnou kapacitu,“ říká Ptáčková.

Rozvrh je sestavován podle požadavků jednotlivých kateder. V nich jsou specifikovány velikosti požadovaných místností, počet kurzů a časy, které nejsou pro výuku vhodné. Jde zejména o kolize s vedlejší činností pedagogů, jakou je například členství v akademických institucích nebo další pracovní poměr. Někdy je také nutné změnit rozvržení kurzů vzhledem k souběžnému vyučování několika oborových předmětů.

Počet vypsaných kurzů je ovlivňován přímo katedrami. Ty by se měly řídit výsledky registrací, které mají sloužit jako průzkum zájmu studentů o daný předmět. Minimální počet pro otevření kurzu je pět studentů. Při nezaplnění kapacity se ale někdy stává, že pedagog vyučuje studenty soukromě u sebe v kabinetu.

Příprava rozvrhu pro budoucí semestr je již nyní téměř dokončena. Další úpravy pak budou pokračovat v návaznosti na výsledky registrací.

Mohlo by tě zajímat: