Nasměrovat svoji kariéru můžete už při studiu

9. 2. 2010 | | Kariéra

Práce při studiu je dnes pro mnohé studenty běžnou záležitostí. Na
VŠE si mohou vydělat jako pomocné vědecké síly, nebo si nechat poradit od
Akademické psychologické poradny či Rozvojového a poradenského centra.

Pracovat při řádném denním studiu dnes není výjimečné ani
neobvyklé. Naopak se zdá být mnohem složitější najít studenta, který by
za celou dobu studia nezavadil o praxi. Také naše Alma mater skýtá
možnosti, jak nabýt pracovní zkušenosti přímo na akademické půdě.

Katedry totiž pravidelně najímají studenty jak bakalářského, tak
i magisterského stupně studia jako pomocné vědecké síly. Student pak
vykonává své pracovní povinnosti přímo u některého z profesorů či
docentů katedry. Činnost pomocné vědecké síly je finančně ohodnocena
(dle aktuálního stipendijního řádu). Dalším benefitem, mimo finanční
příjem, je pak možnost hlouběji proniknout do oblasti svého zájmu a
postupně se také například zapojit do vědecké činnosti.

Pokud se studentům nepodaří uplatnit se v rámci školy, Rozvojové a
poradenské centrum (RPC) nabízí možnost využít jeho služeb. RPC je totiž
rozvojovým, poradenským a zprostředkova­telským pracovištěm v oblasti
profesního uplatňování studentů a absolventů VŠE v praxi a zároveň
také zajišťuje interakci mezi praxí a VŠE. Mezi stěžejní činnosti RPC
patří především zprostředkování kontaktů mezi firmami a studenty, mimo
jiné také prostřednictvím veletrhu Šance, psychologické a kariérové
poradenství a v neposlední řadě také výzkum.

Psychologické a kariérové poradenství pak poskytuje RPC studentům
zdarma. V rámci individuální konzultace s personální poradkyní se
studenti mohou dozvědět užitečné informace o vstupu na pracovní trh,
o tom jak úspěšně projít výběrovým řízením či jak hledat práci.
Pokud stále váháte, kudy směřovat první krůčky vaší kariéry, můžete
si také nechat vypracovat diagnózu osobních předpokladů pro budoucí
kariéru. Naopak pro ty, kdo již objevili svou vysněnou pozici, existuje
individuální koučovací sezení, během něhož s pomocí kouče
identifikujete svůj cíl a kroky k jeho dosažení.

Studentům je k dispozici i Akademická psychologická poradna (APP),
jejíž činnost je koordinována jak RPC, tak katedrou psychologie a sociologie
řízení. Studenti se mohou na APP obracet v případě potíží přímo
souvisejících se studiem, ale také s problémy osobními, rodinnými či
partnerskými. Ve spolupráci se společností Pricewaterhou­seCoopers nabízí
APP psychologickou diagnostiku a možnost vyzkoušet si, jak vypadá assessment
centrum v praxi.

RPC se zabývá také výzkumnou činností a pravidelně zveřejňuje své
zprávy, ve kterých pomocí sesbíraných statistik hodnotí začátek a
další vývoj kariéry absolventů VŠE. Ve zprávě se lze dočíst, které
pracovní pozice jsou nejčastěji obsazovány absolventy VŠE, typické dráhy
vývojové kariéry a srovnání podle fakult nebo pohlaví. Tyto informace
mohou studentům posloužit jako jisté vodítko pro jejich osobní budoucí
uplatnění.

Mohlo by tě zajímat: